Kijken naar jezelf door de Grote Arcana
01 juni 2022 

Kijken naar jezelf door de Grote Arcana

De grote arcana zijn een voorstelling van de reis van de mens. De zoekende geest ontdekt zichzelf in de zichtbare wereld doorheen allerlei ervaringen. Elke grote arcana toont een uniek aspect van je mens zijn. Elke grote arcana nodigt je uit om dat aspect te omarmen en actief in te zetten om jezelf zichtbaar te maken in de wereld. Als je op zoek bent naar wie je bent en je zoekt het antwoord in de tarot, dan zijn de grote arcana als spiegels waarin je een stukje van jezelf herkent.

Tip : Geef vorm aan je spiritueel leven aan de hand van tarot! Bestel mijn nieuwste boek Tarot voor jezelf.

De Dwaas

De expressie van jezelf als vrije ziel. De vrijheid ervaren om jezelf te ontdekken door je eigen individuele pad te bewandelen.

De Magiër

De kracht van creatie en manifestatie verbonden aan je individuele zelf. Je hebt de vrijheid om jezelf en de creatie rondom je in beweging te brengen en veranderingen te realiseren. 

De Hogepriesteres

In jou zit een verborgen tempel, de plaats waar je contact kan maken met het niet geïncarneerde deel van jezelf. Door je innerlijke tempel te bezoeken leer je hoe je door de sluiers van het leven naar jezelf kan kijken. Zo kan je je ziel zien in volle schittering en de schittering van je ziel zichtbaar maken door alle sluiers van het leven heen.

De Keizerin

De zorgende en ondersteunende kracht die het mogelijk maakt om uitdagingen aan te gaan, omdat je weet dat je gedragen wordt door een universele kracht die altijd aanwezig is.

De Keizer

De begrenzende kracht die noodzakelijk is om je vrije energie richting te geven, zodat ze zich kan manifesteren.

De Hiërofant

Je zichtbare verbinding met de onzichtbare wereld. De spirituele regels en gebruiken die jouw verbinding met je oorsprong zichtbaar maken.

De Geliefden

Het verlangen om jezelf te leren kennen over alle innerlijke grenzen heen.
De Zegewagen

Je ziel reist door de zichtbare wereld. Uitdagingen en beproevingen hebben geen invloed op je vrije ziel, die blijft onveranderd schitteren.

Gerechtigheid

Alle acties die je onderneemt, moeten voortdurend aangepast worden. Je maakt voortdurend de balans op van de manier waarop jij jezelf manifesteert. Door gerichte keuzes te maken, kan je een authentiek leven opbouwen.

De Heremiet

Je leven spiegelt wat verborgen is in jezelf. Door aandachtig je leven te observeren, kan je delen van jezelf ontdekken. Zo ontwikkel je unieke levenswijsheid en straal je dit ook uit.

Het Rad van Fortuin

Midden in de wereld, ontdek je je centrum als mens. In dit centrum kan je ziel zich manifesteren doorheen je acties. In je centrum ben je minder onderhevig aan de grillen van  de zichtbare wereld. Hierdoor is het gemakkelijker om acties te ondernemen en je vrije ziel zichtbaar te maken voor jezelf en anderen.

Kracht

Je ziel is vluchtig energie en de wereld heeft een vaste vorm. Het is jouw taak om de vaste materie te verbinden met de universele energie. Dit is een opdracht vol uitdagingen, maar de enige manier om een bezield te leven.

De Gehangene

Ervaringen in het leven vormen je identiteit. Tijdens de zoektocht naar zelfkennis ervaar je dat je identiteit een transformatie ondergaat. Het bewust creëren van een identiteit die bij je innerlijke zelf past, vraagt tijd. Het nieuwe jij wordt zichtbaar, terwijl het oude jij zich oplost. In die periode ervaar je dat je het vertrouwde oude zelf moet loslaten, terwijl je je moet je je aanpassen aan je nieuwe identiteit.

De Dood

Het leven is een cyclus van creatie en verval. Ook  je nieuwe zelf kan pas herboren worden als je oude zelf is verdwenen. Je kan geen delen van je oude zelf meenemen in een nieuw leven. Creatie is een totale hernieuwing van energie. Nooit gaat er energie verloren. Het leven is oneindig. 

Matigheid

Het innerlijke werk is intensief. De verschillende delen van jezelf moeten voortdurend op elkaar worden afgestemd en ontwikkelen elk op een ander tempo. Je eigen groeipad kent geen einde.

De Duivel

Soms heb je geen contact met je innerlijk licht, soms verlies je de weg. Als je vergeet dat je een vrije ziel bent op ontdekkingsreis door de wereld, geraak je verdwaalt in de wereld. Je hebt een groot creatief potentieel. Gebruik je creativiteit om je innerlijk licht te doen stralen, dan verdwijnt de duisternis om je heen.

De Toren

Het leven is complex, daarom proberen we alles te ordenen in onze gedachten. Het leven vraagt echter om flexibiliteit in het denken. Verwachtingen en vastgeroeste ideeën worden verwoest, door omstandigheden in en buiten jezelf. Je vrije ziel is flexibel, ze is altijd vrij en nooit gebonden.

De Ster

Jezelf als onderdeel van het grotere geheel, van het universum zien, geeft kracht. Net als de sterren en de planeten heb je een eigen unieke baan in het universum. Omarm je unieke plaats in de wereld, wees een Ster.

De Maan

In jou zit een ontembare kracht. Machtig en groots, kan ze je dromen helpen realiseren. Ze eist graag je aandacht op. Als je onvoldoende aandacht besteedt aan haar lokroep, trekt ze je mee in de diepe poel vol illusies.

De Zon

Je bent een kind van het universum. Voor altijd. Vanuit die verbondenheid voel je de eeuwig kracht door je heen stromen en kan je stralen. In die eeuwigheid is elk moment een einde en begin.

Het Oordeel

Beantwoord de oproep van je hart. Voel je innerlijke trilling. Ze is uniek. Enkel jij weet het antwoord op je diepste vragen. Door met je aandacht naar binnen te gaan, opent zich een dialoog dat zich vult met innerlijke wijsheid.

De Wereld

Alles dat je onderneemt is onderdeel van de zoektocht van de geest naar zichzelf. Waar je nu staat daar kan je jezelf vinden, midden in je eigen leven.


tarot boek

Over de schrijver
coach voor spirituele zoekers en innerlijke ontdekkingsreizigers Ik bewandel een spiritueel levenspad met de tarot als leidraad. In mijn visie op spiritueel leven staat verbinding centraal. Verbinding zorgt voor helderheid op je pad, inzicht in jezelf, maar vooral voor het ervaren van geluk. Spiritualiteit in het dagelijks leven integreren is belangrijk om elke dag de vruchten van spirituele verbinding te plukken. Spiritueel leven is leven in het nu, met de blik op de toekomst.