Legpatroon de Hogepriesteres

Het legpatroon 'Het Geheim van de Hogepriesteres' in een herwerkte versie. De nadruk ligt op de energieën die momenteel zichtbaar zijn in je leven of aan kracht afnemen/toenemen.
De negende en laatste kaart symboliseert het geheim van de Hogepriesteres. In deze herwerkte versie is de betekenis van sommige kaarten aangepast, waardoor de dynamiek tussen de kaarten extra tot zijn recht komt.

Dit is een ideaal patroon voor een kaartlegging rond de periode van volle maan. Ze laat duidelijk zien welke energie inwerkt op je (on)bewust denken en voelen en welke energie in de komende dagen actiever zal worden.

Stappen

Kaart 1 Het hart van de priesteres duidt op de kern van de situatie. Wat raakt jou het diepst in je hart? Waar hecht jij veel belang aan?

Kaart 2 De kaart die het hart kruist bekrachtigt de werking van kaart 1 in positieve of negatieve zin. De energie van deze kaart werkt ondersteunend
of is hinderlijk. Deze energie is duidelijk merkbaar in je leven.

Kaart 3 De volle maan staat voor een actieve, maar soms verborgen energie die werkzaam is in je leven. Hier heb je geen invloed op, maar je voelt de energie inwerken op je leven.

Kaart 4 De toenemende/wassende maan is de energie die langzaam in je leven zichtbaar wordt. Haar invloed zal de komende weken sterker en actiever worden.

Kaart 5 De afnemende maan is de energie die langzaam uit je leven verdwijnt. Haar invloed krimpt de komende weken. Deze energie wordt zwakker en passiever de komende weken.

Kaart 6 Deze energie is geblokkeerd of vastgeroest. Het mist in elke geval dynamiek. Wat ga je met deze energie doen?

Kaart 7 Deze vitale energie is een stuwende kracht vooruit. Haar wervelende energie maakt de  verharde energie uit Kaart 6 los.
Welke impulsen voel jij door je hart stromen? Wat doet jouw hart sneller kloppen? 

Kaart 8 Welke innerlijke ondersteuning mag je de komende periode ervaren?
Op welk vlak wordt jouw intuïtie scherper? Deze kaart symboliseert je persoonlijke ontwikkeling op vlak van denken en voelen.

Kaart 9 Dit is de energie die nog verborgen is. Ze is nog niet geactiveerd. De wijsheid van de priesteres openbaart zich op onverwachte momenten.
Stel je hart open voor deze energie. Wacht rustig af en ontvang haar boodschap zonder oordelen.


Interpretatie van de kaartlegging

Draai kaart 1 en 2 om. Maak connectie met je hart. Omschrijf de situatie die door de kaarten wordt voorgesteld. Voel de dynamiek tussen beide kaarten. Schuif de kaarten langzaam over elkaar. Welke symbolen verdwijnen en verschijnen?

Draai nu kaart 3 om. Voel hoe die energie van bovenaf op je inwerkt en je hart beroert.
De energie heeft een belangrijke en directe invloed op jouw situatie/je leven. Hoe voel jij je hierbij?

Draai kaart 4 en 5 om. Kaart 5 had een grote invloed op je. Jouw huidige situatie is een direct gevolg van de energie in kaart 4.
Welke lessen trek jij hier nu uit? Hoe kan je deze oude energie loslaten, om de vernieuwende energie van kaart 4 te verwelkomen in je leven?

Bekijk kaart 5, 3 en 4 samen. Zie je gelijkenissen, verschillen. Lees de kaarten van rechts naar links en kijk hoe de energie evolueert?

Draai kaart 6 en 7 om. Voel de energie van deze twee tegengestelde polen door je hart stromen. De energie van kaart 7 brengt dynamiek in kaart 6. Door de energie in kaart 6 te activeren, kan je ze gebruiken om jouw leven meer kracht en ondersteuning te geven. Zo is de energie van kaart 6 niet langer een blok aan het been, maar een steunpilaar. Kaart 7 staat voor creativiteit en daadkracht die jij moet toepassen om het beste resultaat te bekomen dat mogelijk is.

Draai kaart 8 om. Ze staat voor jouw innerlijke kracht die langzaam toeneemt. Ze wordt geactiveerd door alle andere kaarten.  Je intuïtie wordt scherper en je hebt meer voeling met je innerlijke noden. Dit brengt balans in je leven, want de kracht houdt gedurende een langere periode stand.

Draai kaart 9 om. Deze kaart heeft onrechtstreeks te maken met je huidig leven/situatie.
De energie is nog diep verborgen. Ze is sluimerend aanwezig in je leven en wordt pas zichtbaar als de tijd er rijp voor is.
Het vraagt een open hart en een kalme geest om haar te doen ontluiken.