vragen tarot

veel gestelde vragen over tarot

Wat is een tarot

Tarot is een kaartspel met meestal 78 kaarten, verdeeld in 22 grote arcana en 56 kleine arcana.
De grote arcana hebben een Romeins nummer van 1 tot 21, behalve de Dwaas die zich buiten deze ordening plaatst en het nummer 0 (of zelfs geen nummer) krijgt.
De symboliek op de kaarten is sterk verbonden met de westerse spirituele tradities en westerse filosofie. De grote arcana hebben opvallende namen zoals de Hogepriesteres, de Hiërofant, Kracht, Matigheid, Gerechtigheid, de Duivel, de Toren, de Gehangene, het Oordeel,...

De 56 kaarten van de kleine arcana zijn verdeeld in vier groepen, volgens de elementen vuur (staven), water (bekers), lucht (zwaarden) en aarde (pentakels/munten). Elk element heeft 10 genummerde kaarten en vier hofkaarten.

Wat is het verschil tussen een orakelspel en een tarotspel?

De tarot heeft een heel specifieke structuur, die al vele eeuwen bijna onveranderd is gebleven. Ook in hedendaagse tarotspellen, kan je heel wat typische kenmerken uit de historische tarotspellen uit de 15de eeuw herkennen. De symboliek is geworteld is de westerse spirituele tradities en westerse filosofie en hebben een uitgesproken archetypisch karakter. Hierdoor kan je de tarotkaarten behalve als orakel, ook gebruiken in (magische) rituelen, voor spiritueel padwerk, meditatie, coaching of therapie.
Orakelspellen hebben verschillende structuren en symboliek. Elk kaartspel, elk voorwerp kan gebruikt worden om te orakelen.

In de Oudheid was een orakel een uitspraak van een godheid. De wil van de godheid werd uitgedrukt in het orakel. Wie het orakel raadpleegden vroeg de godheid om zijn mening of raad. Ook het heiligdom (de spreekplaats) waar het orakel werd gegeven en de priesters van dat heiligdom werden orakel genoemd. Er werden verschillende technieken gebruikt om een orakel te raadplegen zoals het bestuderen van ingewanden van dieren, het gedrag van dieren observeren, doden oproepen of het raadplegen van boeken.

In de moderne tijd gebruiken we andere technieken om te orakelen, om kennis te krijgen over zaken die niet zichtbaar zijn in het hier en nu. Denk hierbij aan de zeer bekende Lenormand kaarten, Belline orakelkaarten, lezen van theebladeren, enz.

Waar komen tarotkaarten vandaan ?

Over de oorsprong van de tarot doen verschillende verhalen de ronde.
De Grote Arcana zouden duizenden jaren geleden de wanden van de Egyptische tempels hebben gesierd of de zigeuners zouden de tarot hebben geïntroduceerd in Europa. Sommigen beschouwen het zelfs als een spirituele erfenis uit het mythische Atlantis.
Dat klinkt allemaal fascinerend maar komt niet overeen met de echte geschiedenis.

Het oudste tarotspel dat veel gelijkenissen vertoont met de tarot zoals we die vandaag kennen, dateert uit het midden van de 15e eeuw.
Dit tarotspel werd waarschijnlijk als geschenk gegeven ter gelegenheid van het huwelijk van Francesco Sforza met Bianca Visconti. Hun families hadden geld en macht en regeerden over belangrijke delen van Noord-Italië.
De kaarten uit de Visconti-Sforza tarot zijn handgeschilderd en met bladgoud belegd.
Een luxe die enkel de zeer rijke families zich konden veroorloven. Op de afbeeldingen zie je symbolen die verwijzen naar beide families en allegorische afbeeldingen zoals de dood, gerechtigheid en opstanding. De afbeeldingen zijn een samensmelting van dagelijkse taferelen en ideeën uit de Griekse filosofie en mythologie.

De invloed van het hermetisch denken speelt ook een rol. In de 15e eeuw werden boeken zoals het Corpus Hermeticum vertaald in het Latijn en dit zorgt voor een verandering in de ideeën over God en de relatie tussen God en de mens.
Deze spirituele ideeën verwerkte men in de tarot, maar toch is de tarot in die tijd in de eerste plaats een kunstvoorwerp en een luxueus kaartspel.
Het kaartspel werd niet gebruikt om spirituele boodschappen te ontvangen of de toekomst te voorspellen. Met eenvoudige, beschilderde kaarten speelden de aristocraten en gegoede burgers tarocchi.

Wat is een esoterisch tarotspel?

In een esoterisch tarotspel herken je de klassieke tarotbeelden zoals in de Marseile tarot, maar daar zijn verschillende extra symbolen aan toegevoegd. Esoterische tarotspellen bevatten symbolen uit de kabbala, astrologie, vrijmetselarij en alchemie.

Die tarotspellen kan je gebruiken om te mediteren, rituelen uit te voeren of om te kaartleggen. De tarotbeelden vormen een mentale kapstok waaraan je spirituele inzichten kan koppelen. De esoterische tarot is een spiritueel instrument, doordrongen van westerse spirituele kennis.

De Tarot van Waite is het bekendste esoterisch tarotspel ter wereld.

Wat is een arcana?

Het woord arcana betekent: wat verborgen is. Vanaf de tweede eeuw komt dit woord voor in teksten die verwijzen naar Griekse mysteriën. Paracelsus verwijst in de 16e eeuw regelmatig naar arcana. In een werk over de filosofie van alchemistische geneeskunde schrijft hij dat in tegenstelling tot ons lichamelijk wezen, arcana onsterfelijk en eeuwig zijn. In een ander geschrift vermeldt hij: ‘Ze hebben de kracht tot transmutatie. Ze veranderen en herstellen ons en moeten vergeleken worden met de geheimen van God.’

Pas vanaf 1863 wordt het woord arcana geassocieerd met tarot. Tarot en arcana worden door Paul Christian met elkaar in verband gebracht in het boek L’homme rouge des Tuile- ries. Het (fictieve) verhaal gaat over een ontmoeting tussen Napoleon en een benedictijner monnik die een occult manuscript bezit. Dit manuscript beschrijft 78 symbolische huizen of afgebeelde ‘sleutels’, waarnaar later verwezen wordt met het woord arcana.

In 1888 schrijf Ely Star in Les mystères de l’horoscope een hoofdstuk over tarot. Hij is de eerste die een onderscheid maakt tussen kleine arcana en grote arcana. Sindsdien wordt dit onderscheid door alle tarotisten gemaakt en zijn de termen helemaal ingeburgerd.

Het woord arcana geeft prachtig weer dat de tarot meer is dan een verzameling kaarten. De afbeeldingen verbergen een schat aan spirituele kennis. Iedereen die de symboliek in de tarot bestudeert, kan wat verborgen is in de tarot herkennen. Je moet alleen de symbolen decoderen, zodat ze hun wijsheid aan jou openbaren.

Welk tarotspel is geschikt voor beginners?

Wil jij de symboliek van de tarot eigen maken dan is de Rider-Waite (Smith) tarot het ideale spel. Dit tarotspel is qua symboliek duidelijk en gebalanceerd, wat het vergelijken van tarotkaarten en associëren van symboliek gemakkelijker maakt. Er zijn veel boeken over dit tarotspel geschreven en in de tarot boost trajecten van Divona wordt het werken met dit tarotspel aangeleerd. Als je inzicht hebt in dit spel kan je met veel andere tarotspellen werken.

Naast een tarotspel die je gebruikt om de tarot te bestuderen, kan je een ander tarotspel gebruiken om kaartleggingen mee te doen of voor je meditatie en padwerk. Het is belangrijk dat de symboliek van de kaarten je aanspreken, dat maakt het voor jou toegankelijker. Zorg er wel voor dat er voldoende gelijkenissen zijn met de Waite tarot.

Het interpreteren van de kleine arcana is gemakkelijker als er afbeeldingen op staan. De duidelijke symboliek in de kleine arcana van de Waite tarot is één van de redenen waarom dit tarotspel zo populair is.

Ik wil starten met het bestuderen van de tarot. Begin ik dan met de Grote Arcana of de Kleine Arcana?

Een kaartspel met 78 kaarten ligt voor je op tafel. Je hebt er zin in, maar tegelijk denk je : “Zal ik die kaarten ooit zonder boek kunnen duiden?”
In veel boeken staan eerst de Grote Arcana beschreven en daarna de Kleine Arcana, dit betekent niet dat je het ook in die volgorde moet bestuderen. Veel boeken over tarot zijn geen studieboeken. Ze staan vol overbodige informatie en het advies dat echt een verschil maakt in je tarotstudie staat er niet in.

De Grote Arcana zijn de ruggengraat van je tarotspel. Dat zijn de kaarten waar de meeste aandacht naar toe gaat tijdens je studie. Om vlot te werken met de tarot moet je de symboliek begrijpen, maar ook een verbinding met het beeld opbouwen. Toch raad ik aan om eerst in de Kleine Arcana te duiken. De afbeeldingen van de Kleine Arcana in de Waite tarot staan dichter bij het alledaagse leven.

Hoe kan ik vlot beginnen met het leren van de tarot?

Ken je de vier elementen en weet je iets over getallensymboliek dan kan je mits een paar keigoede studietips de Kleine Arcana vlug leren interpreteren.
De beelden in de Grote Arcana kan je voorstellen als levende figuren, die leer je pas kennen door ze regelmatig te ontmoeten en er mee in dialoog te gaan. Dat is dus niet alleen een verkenning van de symboliek, maar ook van de kracht van het beeld in jezelf.

Daarvoor moet je studeren in laagjes :

* de naam : vb. wat is een heremiet?
* het beeld : een man in een grijze mantel kijkt naar een lamp waarin een licht brandt.
* de symbolen : een kaal landschap, een grijze mantel, een oudere man, een lamp, een ster, een staf
* de naam, het totale beeld en de afzonderlijke symbolen als één geheel kunnen interpreteren
* de symbolen in de andere tarotkaarten herkennen
* het beeld op de kaart vergelijken met de andere beelden: verschillen, gelijkenissen, op welk vlak vullen ze elkaar aan, zijn ze elkaars tegenpool,…

Met al die stappen ben je wel een tijdje zoet, maar je gaat hierin zo ver als je zelf wilt.

Als ik de symboliek in de Rider Waite tarotspel goed ken, hebben de kaarten van de andere tarotspellen dan dezelfde betekenis ?

De Waite tarot vind ik de ideale instaptarot. De symboliek uit de oudere tarotspellen is herkenbaar. Bovendien staat de Waite tarot model voor vele nieuwe tarotspellen. Ze is voor vele tarotontwerpers een bron van kennis en een referentiepunt.
De symboliek in de Waite tarot is doordacht en gemakkelijk herkenbaar. Oké, het vraagt even tijd, maar als je je verbonden hebt met de afbeeldingen blijven ze in je geheugen gegrift. Je hebt de tarot van Waite als studietarot gekozen en hebt de symboliek en betekenis van de kaarten bestudeerd. Goe bezig!

Je wilt graag met een ander tarotspel werken, misschien eentje dat qua symboliek moderner is.
Is omschakelen naar een ander tarotspel moeilijk?

Nee, als je kiest voor een symboliek dat lijkt op die van de Waite tarot. Spellen zoals de paganistische tarot van de Pagan Otherworlds Tarot (staat in mijn top 3 van favoriete tarotspellen) of een tarotspel met allemaal vrouwelijke figuren zoals de Modern Witch Tarot of een modern en beetje futuristisch tarotspel zoals de Fountain Tarot. Stuk voor stuk symbolisch krachtige tarotspellen met een eigen karakter.

Eenmaal je je eigen innerlijk betekenissen van de kaarten uit de Waite tarot heb opgebouwd zijn dit je kernbetekenissen. Die betekenissen groeien en veranderen, maar blijven in wezen dezelfde. Net zoals jij lijkt op wie je was vijf jaar geleden, maar toch ben je niet meer helemaal dezelfde persoon.

Leer de betekenis van de kaarten niet opnieuw aan de hand van het boekje bij het nieuwe tarotspel. Interpretaties van anderen zijn interpretaties van anderen. Je kan die als inspiratiebron gebruiken, het verruimt je interpretaties en is verrijkend. Jouw visie op tarot blijft het allerbelangrijkste, dat groeit mee met je zoals een nieuwe huid.

Ik lees amper boeken over tarot en tarotspellen, tenzij het gaat over geschiedenis of speciale onderwerpen zoals astrologie en tarot of kabbala en tarot of soms uit nieuwsgierigheid. Nooit, nooit pas ik mijn interpretatie van de een tarotkaart aan enkel omdat het ergens in een boek anders beschreven staat. Misschien is het een leuke suggestie en past de nieuwe insteek binnen de manier waarop ik met tarotkaarten wil werken. Dan neem ik dat mee, maar ik blijf zelf altijd mijn eigen ijkpunt.

Er is één grote voorwaarde als je op deze manier wil werken: je moet de basissymboliek van de tarot kennen, het verhaal van de tarot doorzien, een eigen bibliotheek aan interpretaties hebben opgebouwd. Een paar goede boeken, een cursus en veel persoonlijk studiewerk draagt daar aan bij. Wijkt een tarotspel teveel af van jouw eigen visie en kennis, dan is het misschien geen geschikt tarotspel voor jou!

Het aantal tarotspellen waarmee je zal werken zal uiteindelijk beperkt zijn tot een vijftal favoriete spellen. Nog even dit : mijn liefde voor de Waite tarot is gegroeid met de jaren. De beelden zijn zo diep verankerd in mijn (on)bewuste denken, dat ze mijn favoriet tarotspel zijn. Voor professionele consulten, gebruik ik uitsluitend de tarot van Waite.

Waarom lees ik in boeken interpretaties over de tarotkaarten die sterk van elkaar verschillen?

Ik maak een verschil tussen interpretaties van symboliek en interpretaties van tarotkaarten in een legging.
Als je een boeken vergelijkt van auteurs die inzicht hebben in de tarotsymboliek en kennis hebben over westerse spiritualiteit, dan zal je weinig verschil zien in de duiding van de symboliek. Dat komt omdat zij grondig bronnenonderzoek doen en zich hebben verdiept in de geschiedenis van de symboliek en westerse spiritualiteit.
Lees je in een boek uitleg over symboliek dat sterk afwijkt van andere boeken, vraag je dan af wie is die auteur en wat is zijn of haar specialiteit.

Interpretaties van tarotkaarten in een legging zijn persoonlijk. Je kan waardevolle suggesties lezen over de betekenis van een kaart, maar leer ze vooral niet uit het hoofd.

Kijk met een kritische blik naar de boeken die je leest. Als je een basiskennis tarot hebt, kan je gemakkelijk de waardevolle boeken scheiden van de boeken die je beter negeert.

Welke vragen kan ik aan de tarot stellen?

Waarom raadpleeg je de tarot? Waarom wil je een tarotconsult? Welk probleem ervaar je? Sta hier bij stil vooraleer je een vraag formuleert.
Stel bij voorkeur een open vragen
vb. Hoe kan ik iemand ontmoeten waarmee ik een duurzame relatie kan opbouwen ?
vb. Welke stappen moet ik zetten om een succesvolle professionele loopbaan uit te bouwen ?

De vraag die je stelt, stuurt de interpretatie van de kaarten in een bepaalde richting.
De vraag bakent het interpretatie-veld af.

Tarotkaarten in een legging reflecteren jouw energie of de energie dat zichtbaar kan worden in je leven. Je kan de kaarten niet dwingen om een antwoord te geven op een vraag, als die vraag niets met jouw leven te maken heeft.

Wil je een heldere boodschap, wees dan oprecht in je intentie. Behandel de kaarten als je beste vriend of vriendin.
Wat wil je hem of haar vragen?

Hoe moet ik omgekeerde kaarten in een kaartlegging duiden?

Je moet geen omgekeerde kaarten duiden? Als je wilt, mag je de kaarten omdraaien zodat je duidelijk het beeld kan interpreteren. De taal van de tarot is beeldtaal.
Als je omgekeerde kaarten wil interpreteren, ga je je baseren op wat anderen ooit over de betekenis van omgekeerde kaarten hebben geschreven. Op dat moment laat je het beeld dat voor je ligt niet tot leven komen, maar ga je graven in je geheugen.

Etteilla is de man die voor het eerst schreef over kaartleggen met tarot. Zijn volgelingen hebben ook tarotkaarten uitgebracht die aansloten bij zijn visie op kaartleggen. De Etteilla tarotkaarten waren zeer populair omdat er op de kaarten woorden stonden. De betekenis van de kaart verschilde volgens hoe de kaart lag. Die gewoonte om omgekeerde kaarten op een andere manier te interpreteren werd overgenomen in talloze boeken over tarot.
Stel jezelf de vraag : wil ik mijn interpretatie van de kaart baseren op kaartinterpretaties die in boeken staan geschreven of stem ik me af op wat het beeld in mij oproept?

In mijn tarotwebinars, trajecten en in mijn boek tarot voor iedereen geef ik nooit uitleg over omgekeerde kaarten. Mijn ervaring is dat deze manier van werken het opbouwen van eigen interpretatiestijl afremt.

Kan je met tarotkaarten de toekomst voorspellen?

Een kaartlegging reflecteert jouw energie of de energie die zichtbaar kan worden in je leven. Ik zie de toekomst als een nieuw nu - moment. Een nieuwe nu dat potentieel al aanwezig is in jou, in jouw energie.
Kijk naar de toekomst vertrekkend vanuit het heden. Welke mogelijkheden kunnen zichtbaar worden in je leven?
Waar wil jij kracht en aandacht aan geven? Welke stappen wil jij zetten om je eigen groeikracht te ondersteunen?
Aan welk toekomstbeeld wil jij energie geven?

Wacht niet op de toekomst, creëer ze zelf. Omarm je talenten, je potentieel.
Hierbij kan een kaartlegging over de toekomst een geweldige steun zijn. Ze toont wat gemanifesteerd kan worden als jij vorm geeft aan jouw toekomst.

Moet ik paranormaal begaafd zijn om met de tarot te werken?

Spiritualiteit, rituelen uitvoeren, mediteren, kaartleggen en ga zo maar door, vind ik heel normaal. Het behoort tot het leven, tot het uitdrukking geven aan je mens zijn.

Iedereen heeft talenten. Sommige mensen hebben talent om zich af te stemmen op het innerlijke, op energie, op beelden. Dat talent kan je aandacht geven, voeden en laten groeien.
Laat je niet imponeren door anderen die beweren over bijzondere gaven te beschikken. Laat je niet overbluffen door boodschappen van anderen.

Laat je inspireren door mensen die jou willen steunen. Geef kracht aan jouw talent en overstijg je eigen beperkingen. Stap over je struikelblokken. Wees een bijzonder en uniek mens.

Hoe vaak mag ik de tarot raadplegen?

Waarom wil je de tarotkaarten raadplegen?
Ben je nieuwsgierig, wil je bevestiging, wil je steun, wil je raad?
Heb jij een probleem die vanuit een ander perspectief wil bekijken?

Stel een vraag aan de tarot als jij behoefte hebt aan een 'antwoord' van de kaarten.
Neem de tijd om je af te stemmen op jezelf en de kaarten . Stem je af op je intentie.
Kijk naar de beelden van de tarot, neem ze in je op, ga ermee in dialoog.

Het gaat er niet om hoe vaak jij de tarotkaarten raadpleegt. Wat belangrijk is dat jij durft kijken naar jezelf en naar je leven. Laat het beeld van de tarot tot jou spreken. Wat maakt de tarot in je los? Wat laat ze je zien?

Of je nu drie kaartleggingen per dag doet, elke dag één kaart trekt, enkel kaartleggingen doet op zondag of als het buiten regent. Dat maakt geen verschil uit.
Wat is jouw intentie om met de kaarten te werken en wat doe je met het beeldend antwoord van de kaarten?

Behoort kaartleggen en werken met de tarot tot de zwarte magie?

Magie is werken met je eigen energie en de energie van het universum. De intentie waarmee jij de kaarten raadpleegt, bepaalt de energie van de kaartlegging.
De symboliek in de tarot is verbonden met de energie van het universum. De energie van het universum is niet zwart of wit. De energie van het universum kent geen dualiteit, maar enkel eenheid.
Alle tarotkaarten drukken de energie van het universum uit en vormen één geheel.
Werken met de tarot of kaartleggen, is werken met de energie van jezelf en het universum. Vanuit welke intentie wil jij met deze energie werken?

Mogen anderen mijn tarotkaarten aanraken?

Als je verschillende tarotspellen hebt, dan is het goed om er eentje te hebben dat je uitsluitend gebruikt voor kaartleggingen voor jezelf. Een kaartspel waar jij een unieke verbinding mee hebt en waar jij volledig mee bent afgestemd. Laat die kaarten niet door anderen aanraken.

Jij bepaalt wie je kaarten mag aanraken en wanneer ze dat mogen doen. Het zijn jouw kaarten. Vertel anderen hoe jij met je tarotkaarten omgaat en wat jij prettig vindt.
Wees hierin duidelijk.
Laat zeker niet toe dat anderen jouw kaarten respectloos behandelen, want dan behandelen ze jou respectloos.

Hoe moet je tarotkaarten bewaren?

Ik heb verschillende tarotzakjes en kisten waarin ik de tarotkaarten leg die ik het vaakst gebruik. In je tarotzakje of kistje kan je een kristal leggen of een kleine voorwerp dat je kracht geeft. Ik wikkel de kaarten meestal in een doek vooraleer ik ze in een kist leg. Zo worden de kaarten beter beschermd.
Draag zorg voor je kaarten, geef ze wat ademruimte, neem ze in je handen.

Er zijn ook tarotkaarten te koop die in een tinnen doosje zitten. Dit is handig als je, net als ik, tarotkaarten meeneemt op reis.