Zwart, wit en rood

Kleuren spreken de taal van het onbewuste

Kleuren zijn eeuwenoude symbolen die gebruikt worden om uitdrukking te geven aan emoties, gedachten en overtuigingen. Ons onderbewustzijn reageert vlug en krachtig op kleuren. Het zijn activerende en stimulerende symbolen die verbindend werken. Kleuren communiceren op een heldere manier en op een diep niveau. Elke kleur roept zowel positieve als negatieve interpretaties op, andere symbolen en kleuren bepalen welke interpretatie de meeste waarde krijgt.

Gelijkenissen en verschillen tussen tarotkaarten worden vlug opgemerkt door het onbewuste denken omwille van de kleuren. Ze hebben een belangrijke functie bij het leren van betekenissen en een sturende rol bij het interpreteren van een kaartlegging.
De symbolen in de tarot zijn eclectisch. Verschillende symboolsystemen worden door elkaar gebruikt en vormen één geheel.
De kleurensymboliek in de tarot is gebaseerd op westerse alchemie en de hermetische kabbala. 

En net hierdoor worden de kleuren in de ene tarotkaart, soms anders geïnterpreteerd dan in een andere tarotkaart.

Wit

Wit bevat alle kleuren van de regenboog. Deze kleur is daarom verbonden met eenheid, onschuld, reinheid en puurheid. Ze reflecteert de pure kern van het bewustzijn en is verbonden met de oorsprong van ons leven. In de tarot zien we witte kleren, bloemen en dieren.

Vanuit alchemistisch perspectief  is de kleur wit verbonden met één van de vier grote fases van het werk van de alchemisten. Een fase van zuivering en het wegwassen van onzuiverheden door het levenswater of mercurale water.  Het witte kleed van de vrouw in tarotkaart Kracht is een uitstekend voorbeeld van wit als zuiverend principe. Wit wordt geassocieerd met het licht van de maan en met vrouwelijke energie. Dit kan je in de tarot o.a. zien aan de witte kroon op het hoofd van de Hogepriesteres.

Vanuit kabbalistisch oogpunt is wit een reflectie van puur licht en wordt de kleur geassocieerd met de bovenste sephiroth Kether, waaruit elke creatie voortvloeit. Daarom zien we op de tarotkaart van de Dwaas (RW) een witte zon. 

 Wit krijgt een bijzondere betekenis als ze wordt gecombineerd met andere kleuren.

Rood

In de tarot is de kleur rood een verwijzing naar het element vuur en magisch instrument Staven. De associaties die daar bij horen zijn : actie, passie, inspiratie, ambitie, het bloed dat door je anderen stroomt, agressie, lust en de planeet Mars. Het rode kussen waar de Keizerin tegen aanleunt, de mantel van de Keizer, de mantel van de vrouw op de kaart van Gerechtigheid zijn daar allemaal mooie voorbeelden van.

De combinatie rood en wit heeft een bijzondere betekenis in de Westerse mysteriescholen. Wit staat voor het passieve, vrouwelijke principe dat wordt geassocieerd met puurheid en onschuld. Rood stelt het actieve, mannelijk principe voor dat wordt geassocieerd met passie en levenslust.
Vaak stelt de kleurcombinatie rood /wit een dualiteit voor die elkaar ondersteunt en bevestigt.

De Magiër (RW) draagt een rode mantel over een wit kleed. Dit is een ritueel gewaad. Het witte kleed wordt het Kleed van Glorie genoemd. Het stelt de innerlijke schittering voor, de Geest die de persoonlijkheid van de mens doet stralen. Hij voelt zich direct verbonden met de goddelijke bron. Het rode kleed, het Kleed van Verhulling,  schermt deze schittering af van de buitenwereld. Die dualiteit die elkaar aanvult wordt nog eens beklemtoond door de witte lelies en rode rozen.


Zwart

Als het licht volledig wordt geabsorbeerd is er enkel duisternis. De kleur zwart staat voor angst, het onbekende, het mysterie. Tarotkaarten de Duivel (RW) en de Toren (RW) zijn hier duidelijke voorbeelden van.

In combinatie met wit krijgt zwart een totaal andere betekenis. De combinatie wijst op een dualiteit, in tegenstelling tot de combinatie rood/wit, is die dualiteit duidelijker gescheiden. De energieën die de kleuren voorstellen hebben een opvallend ander karakter. Het zijn archetypische tegenstellingen, die verbonden zijn met de innerlijke leefwereld.

Je ziet deze combinatie in de zuilen in de tarotkaart de Hogepriesteres (RW), de gestreepte sfinxen in de tarotkaart de Zegewagen (RW) of de witte roos op de zwarte vlag van de Dood (RW).

In deze combinatie stelt de kleur wit het mannelijke activerend principe voor en de kleur zwart het vrouwelijk receptieve principe. De witte energie is beweeglijk en open, de zwarte energie is vormgevend en gesloten.

 Rw = Rider Waite Tarot