tarot quote Waite

De vier Azen

De vier Azen zijn bijzondere kleine arcana en ze zijn helemaal niet 'klein'. Ze stellen pure potentie voor. Azen zijn de kiemende zaden van elk element. Met de andere kaarten uit de kleine arcana hebben ze een bijzondere relatie. In de negen andere genummerde kaarten ontvouwt de essentie van het element zich. De Azen zijn het beginsel waaruit alles voortvloeit. Qua energie vind ik ze even krachtig als de grote arcana, daarom ben ik altijd erg blij als ik ze in een kaartlegging tegen kom.  

De Aas van Staven

In de Marseille tarot zien we een hand die een robuuste tak vasthoudt. De handpalm is naar voor gericht, wat een openheid suggereert. Aan beide zijden zien we vlammen. De hand van een engel schenkt het element vuur aan de wereld. Aan de tak hangen drie twijgjes. Links en rechts hebben de twijgjes drie blaadjes en in het midden vier. Een verwijzing naar de tien sephiroth van de kabbalistische levensboom. Kleine blaadjes, in vorm van de Hebreeuwse letter yot, dwarrelen naar beneden. De artistieke inbreng van Pamela Colman is herkenbaar doordat ze de hand in een landschap plaats met bomen, bergen en een rivier. In de verte merken we een kasteel.  Of zou dit de Mont St.-Michel zijn die we ook in zwaarden acht tegenkomen?
Duiding : creatie, uitvinding, oorsprong en bron, startpunt voor verder ontwikkeling.


De Aas van Bekers

De beker in de Marseille tarot stelt een monstrans voor. Dit is een cilinder op een voet, meestal vervaardigd uit edel metaal. Het is een houder voor een reliek of gewijde hostie.
Rond de cilinder is een opvallende decoratie die sterk architectonisch is en meestal met een torentje wordt bekroond. De vorm is typisch voor de late middeleeuwen en renaissance-periode.
Waite baseert zijn afbeelding bijna volledig op de beschrijving in Book T. Op de hand van een engel rust een kelk. Ze doet dienst als fontein, want uit de kelk spuiten vijf heldere waterstralen. Ze komen terecht in rustig water, waarin waterlelies groeien.
Enkele opvallende details wijken af van de beschrijving van Mathers in Book T. De Heilige Geest brengt in de vorm van een duif een geconsacreerde hostie, het lichaam van Christus, naar de kelk.
Op de kelk zien we een omgekeerde M. Hieraan worden verschillende betekenissen toegekend. Omdat Mathers in zijn beschrijving verwijst naar de Hemelse Moeder, zou de M een verwijzing kunnen zijn naar Maria. Naast de vijf stralens zien we waterdruppels in de vorm van yots neerdalen.
Duiding : het huis, vreugde, vruchtbaarheid, emotionele of spirituele voeding, spirituele verbinding


De Aas van Zwaarden

Een hand houdt een tweesnijdend zwaard vast met de punt recht naar boven. We zien de rug van de hand wat een krachtige en eerder gesloten houding suggereert. De punt van het zwaard wordt omringd door een kroon. Dit is een toevallige, maar opvallende gelijkenis met het wapenschild van Jeanne d’ Arc[1]. Als jong meisje speelde ze een beslissende rol in De Honderdjarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Ze werd een nationale heldin, maar werd door een partijdige kerkelijke rechtbank veroordeeld tot de brandstapel.
De kroon op de kaart is versierd met een lauriertak aan de ene kant en een tak met bessen aan de andere kant. Misschien zijn het wel lijsterbessen, sinds de oudheid een symbool voor levenssappen, vernieuwing en de dood. In de Waite tarot verschijnt de hand in een wolk . Naast het dubbelzijdig zwaard zien we aan beide zijden driemaal de Hebreeuwse letter yot.
Duiding : overwinnende kracht, veroverend, extreme gevoelens


De Aas van Munten

De Franse benaming van de kaart is L’ as de deniers. De etymologische oorsprong van dit woord brengt ons naar de Romeinse Oudheid. De as was een munteenheid waarvan de waarde oorspronkelijk overeenstemde met een bronzen gewicht van 327,45 g. Vanaf het einde van de 3e eeuw v.Chr. sloeg men ook zilveren munten, waarvan de waarde een veelvoud van de as was. De denarius was 10 asses waard.
In de Marseille tarot zijn de kaarten met munten vaak gedecoreerd met de Franse lelie. Deze gestileerde bloem komt sinds de 10de eeuw als embleem op munten en zegels voor. Het werd zo populair dat het vanaf de 12de eeuw het heraldisch symbool van de Franse koningen werd. Vanaf dan wordt het geassocieerd met koninklijke soevereiniteit.
Op basis van de ideeën van Eliphas Levi en Mathers in het Book T, besluit Waite deze reeks kaarten Pentakels te noemen. Een pentakel is een perfect rond of vierkant voorwerp met een spiritueel symbool erop. Het is een gewijd voorwerp dat gebruikt wordt als talisman. Waite is de eerste om op de munt een pentagram te tekenen. Het symbool staat volgens hem voor de vier elementen in de mens. De mens is het vijfde element die de vier andere moet leren beheersen. Het pentakel ligt in de hand van een engel. Pamela Colman plaats de hand boven een omringde tuin waarin lelies groeien. Een pad leidt naar een rozenboog, waardoor we naar een bergachtig landschap kijken.
Duiding : voorspoed, grijpen van kansen, perfect voldaan gevoel, comfort


[1] Jeanne d’ Arc speelde als jong meisje een beslissende rol in De Honderdjarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Ze werd een nationale heldin, maar werd op 19jarige leeftijd in 1431 door een partijdige kerkelijke rechtbank veroordeeld tot de brandstapel. In 1909 werd ze zalig verklaard en in 1920 volgde de heiligverklaring.