Tarot basisbegrippen

15 september 2023

Alchemie

Oude natuurfilosofie die de materie onderzoekt. Ze wordt in alle oude culturen beoefend en kent veel verschillende vertakkingen. Naast inzichten in de creatie en transformatie van de materie werd de mens als goddelijke creatie onderzocht. Ze is uitgegroeid tot een spirituele wetenschap met een eigen beeldtaal en symboliek.

 

Arcana

Arcana betekent: wat verborgen is. Het woord wordt sinds de tweede eeuw gebruikt om te verwijzen naar mysteriën. In 1863 schrijft Paul Christian een fictief verhaal waarin hij de tarot en het woord Arcana met elkaar verbindt.

 

Colman Smith, Pamela (Londen, 1878 – Blude 1951)

Britse verhalenvertelster en illustratrice. Ze was enkele jaren lid van de Golden Dawn en ontwierp onder aansturing van Waite in een korte periode 78 tarotkaarten voor weinig geld.

 

Etteilla – Jean-Baptiste Alliette (Parijs, 1738 – Parijs, 1791)

Franse schrijver, vooral bekend om zijn voorspellingen met kaarten. Hij was de eerste professionele tarotlezer en had een grote invloed op de manier waarop later de tarotkaarten werden geduid.

 

Gematria

Een eeuwenoud numerologisch systeem waarbij Hebreeuwse letters corresponderen met getallen. Dit systeem werd ontwikkeld door kabbalisten en werd beïnvloed door Griekse filosofische ideeën. Door getalswaarden van woorden met elkaar te vergelijken, trachten kabbalisten een dieper inzicht in Bijbelse teksten te krijgen.

 

Golden Dawn

The Hermetic Order of the Golden Dawn werd in 1888 opgericht door S.L. Mathers, W. Wescott en W. Woodman en was eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw de meest bekende esoterische en magische orde. Hun rituelen en ideeën over spirituele ontwikkeling hebben een grote invloed gehad op de hedendaagse beleving van westerse spiritualiteit.

 

Grote en Kleine Arcana

In het boek Les mystères de L’horoscope (1888) maakt Ely Star een onderscheid tussen 56 Kleine Arcana met afbeeldingen verbonden met het dagelijks leven en 22 Grote Arcana met afbeeldingen verbonden met de innerlijke mysteriën.

 

Kabbala (hermetische)

Kabbala is een vorm van joodse mystiek of esoterie die in Zuid-Europa ontstond in twaalfde eeuw. De symboliek in de esoterische tarot is deels gebaseerd op de hermetische kabbala. Dit is een westerse, niet-joodse interpretatie van de kabbala vol esoterische en mystieke symboliek. Ze vormt de filosofische basis van verschillende magische en spirituele genootschappen vanaf de negentiende eeuw.

 

Kabbalistische levensboom

De kabbalistische levensboom is een model waarmee kabbalisten het universum en het ontstaan ervan symbolisch voorstellen. Éliphas Lévi was de eerste om de tarot met de sephiroth[OMd1] [avd2]  en de paden op de kabbalistische levensboom te verbinden.

Sephiroth 
 
Sepiroth zijn in de esoterische mystiek, 10 emanaties of krachten, waarlangs de goddelijke scheppende kracht zich manifesteert. De 10 emanaties worden voorgesteld door 10 getallen.

Elke sepfira verwijst naar een aspect van goddelijke kracht. De hermetische kabbala verbindt de sephiroth met de kleine arcana en de 22 paden van de kabbalistische levensboom die de sephiroth met elkaar verbinden met de 22 Grote Arcana.

 

Rider

De uitgeverij die in 1909 de Waite tarot uitbracht. Publiceerde ook ander werk van A.E. Waite, waaronder het boek The Key to the Tarot (1910).

 

Tetragrammaton

JHWH of JHVH in het Hebreeuws יהוה is in de Hebreeuwse Bijbel de heilige naam van God. De lettercombinatie wordt doorgaans aangeduid met de Griekse term tetragrammaton (tetra = vier en gramma = letter)

 

Waite, Arthur E. (Brooklyn, 1857 - Londen, 1942)

Amerikaans-Britse esoterisch onderzoeker, dichter en mysticus. Vooral bekend van de Waite tarot, die hij in samenwerking met de kunstenares Pamela Colman Smith in 1909 ontwierp. Hij had een grote voorliefde voor rituelen en christelijke mystiek. Op het moment van de eerste publicatie van zijn tarotspel was hij leider van een tak van de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad (Golden Dawn).

 

Yod

De tiende en kleinste letter in het Hebreeuws alfabet. Het is de eerste letter van het tetragrammaton. In mystieke tradities wordt de letter gezien als een stip van goddelijke energie, een voorstelling van de alomtegenwoordigheid van goddelijke aanwezigheid en de goddelijke vonk in elk van ons.

 [OMd1]Ook nog uitleggen? / Extra term in de verklarende woordenlijst van maken?

 [avd2]oké