Symboliek van de kleuren in de tarot

15 september 2023

Blauw

De kleur blauw is verbonden met het element water en staat voor het onbewuste denken, intuïtie en innerlijke ontwikkeling. Draagt een figuur blauwe kledij of is de achtergrond donkerblauw, dan wijst dit op introspectie en verbondenheid met het onbewuste.

 

Bruin

Bruin is verbonden met de bewerkbare aarde en dagelijkse, praktische activiteiten en komt daarom vooral in de Kleine Arcana met pentakels voor omdat de kleur verbonden is met de zichtbare materie.

 

Geel

De kleur geel is verbonden met het element lucht en mannelijke, psychische energie. In de Grote Arcana zie je regelmatig een gele hemel, terwijl je een blauwe hemel verwacht. In die gevallen stelt geel een actief hoger bewustzijn voor dat innerlijke werkzaam is, in verbinding met de spirituele bron. Nieuwe inzichten stromen hierdoor naar binnen, waardoor het hoger bewustzijn kan doordringen in de materie en de materie verbonden wordt met de bron. In dit proces is de mens een belangrijke schakel.

Komen de primaire kleuren geel, blauw en rood samen voor, dan staat geel voor spiritueel bewustzijn, rood voor expressie van de bewuste geest en blauw voor expressie van het onbewuste.

Grijs

Behalve als samensmelting van wit en zwart, staat grijs voor onrust en somberheid.

 

Groen

De kleur groen is verbonden met het element aarde en komt regelmatig voor in de Kleine Arcana met pentakels. Ze stelt leven, natuur, overvloed en groei voor. Een kleur die ontwikkeling stimuleert en de overweldigende energie van de kleur rood tempert. In combinatie met rood staat de kleur groen voor gebalanceerde groeikracht. Zijn rood en groen opvallend aanwezig in een legging, dan is dit een gunstig teken voor succes op materieel vlak.

 

Oranje

De betekenis van de kleur oranje lijkt sterk op die van de kleur rood. Het stelt gedrevenheid voor in combinatie met wilskracht. Het is een stimulerende kleur en daarom ook uitputtend. Oranje bezit in mindere mate de vitale levenskracht die voorkomt in rood. Het is daarom een kleur die sterk verbonden is met arbeid.

 

Purper

Komt de kleur purper voor in kaarten die macht weerspiegelen, dan benadrukt de kleur luxe, rijkdom en genot. Purper is ook sterk verbonden met psychische energie en het mystieke. Het paarse doek achter de figuur op de tarotkaart Gerechtigheid en de sjaal rond de naakte figuur op tarotkaart De wereld verbergen een mysterie. Het mysterie dat je enkel kunt ontdekken door naar binnen te kijken.

Rood

Rood is de kleur passend bij het element vuur en komt vaak voor in de Kleine Arcana met staven. Het stelt actie, passie, inspiratie, energie, agressie, levensenergie, levenslust en levenskracht voor. Het is de kleur van onze driften en daarom is de leeuw in de tarotkaart Kracht oranjerood.

De rode kleur van de granaatappel is een verwijzing naar menstruatie en vruchtbaarheid.

 

Roze

De kleur roze zie je in de Kleine Arcana van Kelken. De kleur stelt speelsheid, zachtheid en vrolijkheid voor. Het bevat net als purper psychische energie, maar is meer verbonden met genot en een energie in volle ontwikkeling.

Wit

Wit staat traditioneel voor onschuld, puurheid, waarheid, eenheid, goddelijkheid, heiligheid en maagdelijkheid. In de tarot is zie je de kleur terug in kledij, bloemen of dieren.

De witte jurken van de Hogepriesteres, van de vrouw in Kracht en van de engel in Matigheid stellen puurheid en maagdelijkheid voor.

Wit is verbonden met initiaties en overgangsrituelen, reiniging, hernieuwing en hergeboorte. Daarom is de roos in de hand van de Dwaas en op de vlag van de Dood wit.

De puurheid van de Dood wordt benadrukt door het witte paard, die we ook terugzien in de tarotkaart de Zon.

Wit wordt geassocieerd met de maan en maanenergie en is daarom een kleur die verbinding met het onbewuste uitdrukt.

Wit is een zacht helende kleur die diep inwerkt op emoties.

 

Wit en zwart

In de westerse spirituele tradities heeft de kleurcombinatie wit en zwart een bijzondere betekenis. In de Hogepriesteres zie je een witte en een zwarte zuil. Zwart symboliseert het vrouwelijke en ontvangende principe en wit het mannelijke en actieve principe. Beide kleuren symboliseren archetypische en nog niet gemanifesteerde energie. In de zichtbare wereld worden beide energieën met elkaar verbonden, zoals je ziet in de sfinxen in de tarotkaart de Zegewagen. Na een lang proces van verbinding, samensmelting en reiniging van de energieën wordt het uiteindelijke resultaat zichtbaar in de wereld. Daarom zijn de figuren in de tarotkaart het Oordeel grijs.

Wit en rood

In de alchemie staat rood voor de mannelijke, vormgevende energie en wit voor de vrouwelijke, transformerende en oplossende energie. Tijdens het transformatieproces werken beide energieën actief op elkaar in, waardoor vaste aardse energie spiritueler wordt en de spirituele energievorm krijgt.

Deze kleurencombinatie zie je in de witte lelies en rode rozen In de Magiër, de Hiërofant en de Twee van Staven. De Magiër draagt een witte jurk met daarboven een rode mantel om aan de tonen dat hij actief met beide kleuren werkt. Dit innerlijk werk wordt gesymboliseerd in tarotkaart Kracht in de dame met de witte jurk en de oranjerode leeuw.

 

Zwart

Als zwart niet voorkomt in de combinatie met wit, staat de kleur voor mysterie, het verborgene, duisternis en rouw.