tarotkaarten leggen

Haal meer informatie uit je kaartlegging

Unieke informatie

Wat is het eerste dat je doet als je wakker wordt? Kijk jij hoe laat het is? Misschien flitst je drukke agenda door je hoofd? Je brein gaat vanaf het moment dat je wakker bent tot je terug gaat slapen op zoek naar informatie.
Die constante toevoer van informatie heb je nodig om te weten hoe je moet handelen. Zijn er stukjes informatie die ontbreken dan ga je ernaar op zoek.
Dat is precies wat je doet als je kaartlegt. Heel bijzonder is dat je via de kaarten in een legging unieke informatie krijgt die op geen enkel andere manier kan ontvangen. De informatie die je via de beeldtaal ontvangt, maakt je bewust van gedachten en gevoelens, laten de wereld zien vanuit een ander perspectief en geeft een kijk op de toekomst. Het is alsof je even met een drone over jezelf en je leven zoeft. Je krijgt een ruimer beeld, vanuit verschillende posities en kunt inzomen op details.

Informatie beïnvloedt je gedrag

De informatie die je ontvangt, wordt geïntegreerd in je denken. Je zoekt patronen, zinvolle verbanden en geeft er betekenis aan. Door al dat puzzelen met informatie ontdek je nuttige inzichten.
Het feit dat je een kaartlegging verschillende keren kunt interpreteren is een extra troef. Je toetst de verkregen informatie steeds aan de beleving van de werkelijkheid en stemt de manier waarop je de informatie interpreteert af op je beleving. Of je nu weinig of veel kennis hebt over tarotkaarten en ongeacht je ervaring, je interpreteert altijd de informatie in een kaartlegging en het beïnvloedt altijd je beleving en gedrag.

Aan de hand van een kaartlegging kan je informatie vergaren over verschillende onderwerpen. Deze ruime inzetbaarheid is een extra troef. Je kan altijd en over alles nieuwe informatie verkrijgen. Die mogelijkheid om constant informatie te vergaren is tegelijk een valkuil. Alle informatie moet je op een betekenisvolle manier kunnen interpreteren. De rijkdom aan kaartcombinaties en interpretatiemogelijkheden is groot. Een overdaad aan informatie leidt tot chaos in je denken in plaats van duidelijkheid. Je innerlijk kompas draait dan dol en je raakt de juiste richting kwijt. Dat wil je natuurlijk helemaal niet! Je wil juist krachtiger in het leven staan en in nauwer contact komen met je unieke zelf.

De ideale kaartlegging

Ideaal gezien biedt een kaartlegging zowel informatie over je innerlijke leefwereld (introspectief) als over de wereld om je heen ("extro-spectief"). Je wilt de huidige informatie analyseren en zoekt bevestiging van je interpretaties en beleving, daarnaast wil je een blik werpen op de toekomst zodat je je gedrag kan afstemmen op wat komt.

 

vaststellend

voorspellend


 introspectief


 eigen emoties en visie op het leven;
 nu en in het verleden


 plan van aanpak, veranderingen op emotioneel vlak en invloed op visie


 "extro-spectief"


reacties en gedrag van anderen, gebeurtenissen, omstandigheden; nu en in het verleden


 wijzigingen in gedrag van anderen, toekomstige houding/reacties, (on)voorziene gebeurtenissen en omstandigheden


Op het moment van de kaartlegging betreed je een innerlijke ruimte. Je bevindt je in een tijdloze ruimte. Verleden, heden en toekomst stromen samen in het nu-moment. De gewone stroom van gedachten wordt onderbroken. Het lijkt of je even afstand neemt van jezelf en je omgeving. Je ziet hoe je leven stroomt en hoe jij beweegt in die stroming. Deze stroming waarnemen is de essentie van de kaartlegging en is de basis voor een betekenisvolle interpretatie.


Vormen van weten

Voor de interpretatie gebruik je verschillende vormen van weten: analytische kennis, emoties, intuïtie en onze totale lichamelijke waarneming. Alle vier produceren ze losse informatiedeeltjes die razendsnel met elkaar integreren tot een geheel die je kan verwoorden.
Analytische kennis is opgebouwd uit de kennis van de beeldtaal. Hoe beter je de verschillende betekenislagen van de symbolische beeldtaal begrijpt, hoe waardevoller de interpretatie. Werk je met tarotkaarten, dan is de kern van de beeldtaal weinig aan verandering onderhevig. Ze is gevormd binnen de westerse spirituele traditie en uitgegroeid tot een eclectisch kaartspel. Als je met tarot werkt vormen je kennis van mythologie, kabbala, astrologie, elementenleer, alchemie en getalsymboliek een stevige basis om de symboliek in de tarot te doorgronden.

De emoties die je ervaart tijdens een kaartlegging kleuren de manier waarop je de beeldtaal waarneemt en interpreteert.
Je gevoelens of buikgevoel is belangrijk omdat ze je intuïtie voeden.  Ze zijn de brandstof van het denken. Zet daarom je emoties in om je waarneming te verruimen en te verdiepen.
Verscherp je waarneming door de informatie in de kaartlegging als belangrijk te beschouwen. Voel je krachtig en positief ingesteld. Wees overtuigd van je talent om uit de kaarten de informatie te halen die jij nodig hebt. Laat je vooral niet verlammen door angst voor de boodschap. Welke kaarten er ook op tafel liggen, de boodschap is oprecht en altijd bedoeld om jou te steunen op je levenspad

Je intuïtief denken doet beroep op je ervaring en kennis. Het opbouwen van ervaring en innerlijke denkstructuren is essentieel om de volle potentie van je intuïtie te benutten. Pas dan is je intuïtie een bron van waardevolle informatie. Je kan dan gemakkelijker beslissen welke informatie nuttig is en het op een creatieve manier met elkaar verbinden. Om je intuïtie maximaal te ontplooien tijdens het interpreteren moet je durven alle geleerde interpretaties en verbanden los te laten. Dat is lastig omdat je als beginnende tarotist juist zoveel steun hebt aan wat anderen over tarot vertellen. Vertrouwen hebben in je eigen methodiek van werken met de beeldspraak van de tarot is iets dat zich langzaam opbouwt. Als je ervaring hebt in het gebruiken van je intuïtie, dan kan je zeer snel alle informatiestromen met elkaar te verbinden.

Het kaartleggen is een innerlijk proces gekoppeld aan een totale lichamelijke waarneming. Als je bewust kiest voor het ritualiseren van het kaartleggen, creëer je de mogelijkheid om alle zintuigen gericht in te zetten en dit heeft een directe invloed op de werking van de hersenen en het zenuwstelsel. De verhoogde aandacht zorgt ervoor dat onbelangrijke informatie wordt uitgesloten en je innerlijke ruimte wordt uitgebreid naar de directe omgeving.
Veel tarotisten ervaren tijdens deze momenten een bijzondere vorm van opwinding meestal gepaard met een gelukzalig gevoel en het ervaren van tijdloosheid. Net dit gevoel zorgt ervoor dat we volop onze creativiteit kunnen laten stromen tijdens het  intuïtief integreren van alle informatie, zonder te oordelen over de inhoud van de informatie.

Tips om informatie uit een kaartlegging te halen

  • maak je brein enthousiast voor kaartleggen
  • stel je open voor nieuwe informatie
  • gebruik al je zintuigen
  • laat alle informatie samenstromen tot één geheel
  • zet je emoties in om het denken te ondersteunen
  • bekijk je leven vanuit een helikoptervisie : kijk naar jezelf en je omgeving en de interactie 
  • zie de toekomst als een nieuw nu-moment