Magiër tarot van Westcott

De Magiër

De tarotschetsen van Westcott

Dr William Wynn Westcott (1848 – 1925) schetste in 1886, 21 tarotafbeeldingen in inkt. Ik zag de afbeeldingen rond 2012 op de website van K. Frank Jensen, zonder bijkomende informatie. Ik stuurde Frank Jensen een mail en kreeg als antwoord dat ik met de afbeeldingen mocht doen wat ik wou. Omdat er nergens uitgebreide informatie over de tarotschetsen van Westcott te vinden was, besloot ik zelf de tarotschetsen te analyseren en te bespreken op basis van verschillende bronnen en de artikel te plaatsen op mijn blog Tarot Cirkel, die nu niet meer actief is.  Graag wil ik dit historisch onderzoek hier delen met iedereen die interesse heeft.

De bespreking van de schetsen en de korte duiding van de symboliek zijn gebaseerd op artikels die Westcott schreef/las/vertaalde en de omschrijvingen van Dummett in The History of the Occult Tarot.
Westcott baseerde de symboliek in de schetsen en de korte omschrijvingen in de randen van de afbeeldingen hoofdzakelijk op : 

  • de Marseille tarot, de Etteilla tarot
  • boeken van Paul Christian o.a. Histoire de la magie (1870)
  • beschrijvingen uit en afbeeldingen in Dogme et Rituel de la Haute Magie van Eliphas Levi
  • een onafgewerkt manuscript van Levi in het bezit van Edward Maitland. 

Maitland was een nauwe medewerker van Anna Kingsford. Zij is de oprichtster van de Hermetic Society, een genootschap waarbij Westcott zich in 1886 aansloot.
Westcott zal pas in 1896 een vertaling van het onafgewerkte manuscript van Levi publiceren: The Magical Ritual of the Santum Regnum.
Het is aannemelijk dat Westcott het manuscript 10 jaar eerder onder ogen kreeg, want de beschrijvingen in de rand van de schetsen vertonen opmerkelijke gelijkenissen met de beschrijvingen van de tarotkaarten in het manuscript. In de beschrijvingen op de schetsen lees je soms verwijzingen naar de Sepher Yetzirah. Niet zo verwonderlijk aangezien Westcott in 1887 een vertaling van dit belangrijk kabbalistisch boek publiceerde. Westcotts vertaling was oorspronkelijk een lezing voor de Flermetic Society of London op 29 juli 1886 met als titel The Sepher Yetzirah: A Rabbinical Treatise on Creation.’( De Sepher Yetzirah: een rabijnse verhandeling over Creatie). Een jaar later verscheen het onder de titel : The Isiac Tablet or The Bembine Table of Isis.

Westcott putte ideeën alle beschikbare informatiebronnen over tarot en haalde inspiratie uit verschillende westerse esoterische tradities.

De Magiër


Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : God
In de Intellectuele Wereld : Eenheid
In de Hemelse Wereld : het Eerste principe
In de Aardse Wereld : de Wet
Een jonge man, met lang krullend haar, is gekleed in een zware, sierlijke mantel. Rond zijn hoofd is een halo. Aan zijn voeten draagt hij sandalen. In zijn gestrekte rechterarm houdt hij een magische staf, de staf van Hermes, een caduceus.
Met zijn linker wijsvinger wijst hij naar de tafel naast hem. Op de hoeken van de tafel zie je vier voorwerpen : een beker, een staaf, een schijf met een evenwijdig kruis omringd door een krans en tenslotte een zwaard. In de vier hoeken van de afbeelding schrijft hij de letter Alef (de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet).

Duiding bij de schets
De Aardse Mens is een sterfelijke God en de Hemelse God is een onsterfelijke Mens.
Het eerste principe is het hermetisch principe van mentalisme. Alles is Geest; het universum is mentaal. Elke vorm van realiteit (tastbaar of ontastbaar) bestaat uit een fijnstoffelijke energie.
De verschillende vormen hebben allemaal dezelfde bron. Alles dat we kunnen waarnemen en alles wat onwaarneembaar is, is verbonden met elkaar door dezelfde bezielende leven-scheppende energie. Dit is de eerste Universele Wet.
Zo boven, zo beneden. Als het Universum een mentale aard heeft, dan is mentale transmutatie de manier om magie te bedrijven. Wie verandering brengt in de mentale realiteit, brengt onherroepelijk verandering in de materie. De Magiër treedt op als een onderhandelaar tussen de verschillende werelden. Zijn magische staf met twee kronkelende slangen, geeft hem ongehinderde doorgang tot de goddelijke wereld.
Om de materie te transmuteren gebruikt hij instrumenten : de staaf (geest), beker (leven), zwaard (energie) en schijf (materie)
Het valt op dat de schijf sterk gelijkt op een rozenkruis embleem op de titelpagina van Speculum Sophicum Rhodostauroticum (1618)
 

Westcotts The Isiac Tablet
tarotkaart de Magus
sleutelwoorden : Aleph, Man, Unieke God.