De keizerin in de tarot

Tarotkaart De Keizerin

Groeikracht en vruchtbaarheid

In tarotkaart de Keizerin stort het water uit de bron van de Hogepriesteres via een kleine waterval in een paradijselijke tuin. De Keizerin geniet van alle natuurlijke pracht die haar omringt.

Voor haar rijpt het graan, een symbool van de godin Demeter. Deze Griekse godin heeft macht over het groeien van de gewassen. Tijdens het verblijf van haar dochter in de onderwereld treurt ze en stoppen de gewassen met groeien. Demeter wordt zo het symbool van toegewijd moederschap.

Het witte gewaad van de Keizerin is bezaaid met rode rozen die gelijken op de granaatappels van de Hogepriesteres. Een verwijzing naar levenskracht die ontluikt in geestelijke puurheid. Ze is zowel de volmaakte moeder van de hemel als van de aarde. De cluster met twaalf sterren die haar kroon vormt, bevestigt haar verbondenheid met de hemel. Dicht bij haar staat een schild met het teken van Venus erop. De godin Venus kon met haar verleidingskunsten en ontwapenende liefde ieders hart doen smelten, zelfs de oorlogsgod Mars viel voor haar charmes. De Keizerin is door de manier waarop ze met anderen omgaat een machtige vrouw. Bovendien deelt ze haar rijkdom graag met anderen en dat stimuleert anderen om haar voorbeeld te volgen. Ze is een passievolle vrouw in alles waarmee ze bezig is, maar helaas denkt ze hierbij niet altijd na. Voor haar heeft het onkruid evenveel recht op groeien als het voedzame graan.

Gelukkig wordt haar vruchtbaarheid ondersteund door de stabiliserende en structurerende energie van de KeizerHij is zichtbaar aanwezig in de rode kussens en in de stenen vloer onder haar voeten.

 
Meer weten over tarot?
Lees mijn antwoorden op veel gestelde vragen over tarot.