keizer in de tarot

Tarotkaart De Keizer

De Keizer zit op een stenen troon met in zijn handen de symbolen van levenskracht (een crux ansata) en wereldlijke macht. Zijn kracht is veel actiever dan op het eerste gezicht lijkt. Onder zijn rode mantel draagt hij een harnas, klaar om op elk moment ten strijde te trekken. Hij houdt van structuur en regels, die strikt moeten worden opgevolgd. Indien nodig zal hij met veel machtsvertoon de principes waar hij voor staat verdedigen.

Het landschap rondom hem is rotsachtig. Zijn kracht ondersteunt als een rots de structuren die nodig zijn om de vruchtbare energie van de Keizerin te realiseren. Achter hem zie je nog een kleine stroom water. De beweeglijke en uitdijende vrouwelijke energie van de Hogepriesteres is nog aanwezig, maar stroomt langzamer en wordt door de rotsen in een bepaalde richting geleid.

Je zou kunnen denken dat het hart van de Keizer even hard is als steen, maar dit is niet zo.

Hij is de liefhebbende en trouwe partner van de Keizerin en doet er alles aan om het mysterie van het leven dat in haar schuilt te doorgronden en actief te maken in de wereld. De Keizer is een archetypisch beeld van de Vader en de Keizerin van de Moeder. Door de tarot heen komen we verschillende aspecten van hen tegen.


Meer weten over tarot?
Lees mijn antwoorden op veel gestelde vragen over tarot.