hogepriesteres in de tarot

Tarotkaart De Hogepriesteres

Bewaakster van het Heiligdom

De Hogepriesteres is de tegenpool en perfecte aanvulling van de Magiër Door haar open en ontvankelijke houding is ze een ideaal klankbord. Verschillende symbolen wijzen op haar taak als bron van wijsheid en levenskracht. Net als de Egyptische koegodin Hathor is ze nauw verbonden met de hemel. Haar mantel reflecteert het Licht en verandert in water. De wassende maan aan haar voeten wijst op de toenemende invloed van het onbewuste. Op de schriftrol staat het woord Tora, een Hebreeuws woord dat instructie of wet betekent. De Hogepriesteres vertegenwoordigt de wet van God, dat wil zeggen de wet van de Schepping. De schriftrol is deels bedekt door haar mantel. Niet alle kennis over de (spirituele) wetten van de schepping kan worden meegedeeld, sommige kennis kan enkel innerlijk worden ervaren.

Het kruis op haar borst heeft vier gelijke armen. Ze verbinden de krachten van hemel en aarde met de innerlijke krachten voorgesteld door de pilaren waar ze tussen zit. De B staat voor Boaz (in de kracht, mededogen) en de J voor Jachin (hij zal bevestigen, strengheid). In de rituelen is alles wat tussen de twee zuilen staat of gebeurt uiterst heilig en magisch van aard.

De tegengestelde kleuren verwijzen naar de tegenstellingen die we ervaren in het leven. Door te (h)erkennen dat ze één geheel vormen en ze met elkaar te verenigen, ontstaat een magische manifestatie. Achter haar is het geborduurde doek van de tempel. Het scheidt de heilige plaats waar de priesters samenkomen van het Allerheiligste. De Hogepriesteres licht een tipje van de sluier op, om het goddelijke te kennen moet je de mannelijke levenskracht (palmen) met de vrouwelijke vruchtbaarheid (granaatappels) in jezelf met elkaar verbinden. Door tegenstellingen in onszelf te verenigen kunnen we ons individuele bewustzijn verbinden met het collectieve bewustzijn.

Dit is een bijzondere meditatiekaart omdat er zoveel wijsheid in zit besloten. Hij nodigt uit je open te stellen voor de diepe kennis binnenin. De Hogepriesteres toont ons de functie van de tarotkaarten, namelijk je in dialoog brengen met het (collectief) onbewuste.

Duiding van de Hogepriesteres op basis van de vraag

De Hogepriesteres is een zelfbewuste en sterke persoonlijkheid. Haar aandacht is gericht op het beschermen van de bron van wijsheid. Haar aanwezigheid activeert een langzaam transformatieproces en zo wordt het mysterie in jezelf zichtbaar.

Element aarde / zichtbare wereld, alledaagse wereld

De Hogepriesteres heeft weinig interesse voor wat gebeurt in de wereld. Enkel haar diepe verbinding met het onbewuste is belangrijk. Ze gedraagt zich daardoor onverschillig ten opzichte van  praktische problemen. Vraag je haar om raad over alledaagse zaken, dan reageert ze koel en afstandelijk. Ze voelt zich onwennig in een groot gezelschap en verkiest een rustige omgeving. 
Ze praat graag over het mysterie van het leven, maar enkel als ze merkt dat haar gesprekspartner haar wijze raad waardeert. Soms lijkt ze erg afwezig, dan wordt ze helemaal opgeslorpt door visioenen. Over die intense ervaringen kan ze met niemand praten, omdat die ervaringen onbeschrijfbaar zijn.

Element lucht / innerlijke mentale leven

De Hogepriesteres geeft graag haar mening over spiritueel leven en moedigt aan om zelf op zoek te gaan naar je bron van wijsheid. Ze praat over het mysterie van het leven, maar tegelijk blijf ze vaag over de essentie. Als je haar vraagt welke stappen je moet nemen om een diepere verbinding met je ziel te ervaren, zegt ze steeds dat je het wel zal ontdekken als de tijd er rijp voor is. Misschien klinkt dat een beetje hooghartig, maar de Hogepriesteres is steeds duidelijk : ofwel praat ze ofwel niet.
Het heeft geen zin haar te verleiden tot uitspraken, want ze bewaart haar geheimen goed. Dit kan wel eens frustrerend zijn, maar door haar te aanvaarden zoals ze is, ontdek je veel over haar en jezelf. Ze stelt enkel je geduld regelmatig op proef.

Element water / innerlijk emotioneel leven

Uiterlijk is de Hogepriesteres kalm, maar haar innerlijk leven is erg beweeglijk. Zij voelt zich diep verbonden met haar innerlijke bron van kracht en straalt die uit. Ze is zich bewust van haar sensuele uitstraling, maar tegelijk bewaart ze een emotionele afstand met anderen.
Ze doet soms erg geheimzinnig en dat brengt je in de war. Probeer haar niet helemaal te doorgronden, want daar wordt ze kregelig van. Ze is erg gesteld op haar privacy en laat dit ook voelen in gesprekken. Haar excentriek gedrag word je na een tijdje gewoon, want ze is altijd helemaal zichzelf.

Element vuur /  essentie van het leven, spiritueel leven

De ambities van de Hogepriesteres zijn volledig gericht op het ontwikkelen van haar spirituele talenten en mystieke éénwording. Zij streeft een directe ervaring van het goddelijke na. Daarvoor is ze bereid tot het maken van offers. Regelmatig ervaart ze uitdagingen, maar die maken haar alleen maar meer vastberaden om de heiligheid van de innerlijke tempel te bewaken. Ze is een bondgenoot voor iedereen die zichzelf op spirituele manier uitdaagt en een innerlijke reis maakt. Haar ervaring komt van pas bij het afweren van innerlijke demonen en het versterken van de band met je ziel.Meer weten over tarot?
Lees mijn antwoorden op veel gestelde vragen over tarot.