hogepriesteres in de tarot

De Hogepriesteres

De Hogepriesteres is de tegenpool en perfecte aanvulling van de Magiër Door haar open en ontvankelijke houding is ze een ideaal klankbord. Verschillende symbolen wijzen op haar taak als bron van wijsheid en levenskracht. Net als de Egyptische koegodin Hathor is ze nauw verbonden met de hemel. Haar mantel reflecteert het Licht en verandert in water. De wassende maan aan haar voeten wijst op de toenemende invloed van het onbewuste. Op de schriftrol staat het woord Tora, een Hebreeuws woord dat instructie of wet betekent. De Hogepriesteres vertegenwoordigt de wet van God, dat wil zeggen de wet van de Schepping. De schriftrol is deels bedekt door haar mantel. Niet alle kennis over de (spirituele) wetten van de schepping kan worden meegedeeld, sommige kennis kan enkel innerlijk worden ervaren.

Het kruis op haar borst heeft vier gelijke armen. Ze verbinden de krachten van hemel en aarde met de innerlijke krachten voorgesteld door de pilaren waar ze tussen zit. De B staat voor Boaz (in de kracht, mededogen) en de J voor Jachin (hij zal bevestigen, strengheid). In de rituelen is alles wat tussen de twee zuilen staat of gebeurt uiterst heilig en magisch van aard.

De tegengestelde kleuren verwijzen naar de tegenstellingen die we ervaren in het leven. Door te (h)erkennen dat ze één geheel vormen en ze met elkaar te verenigen, ontstaat een magische manifestatie. Achter haar is het geborduurde doek van de tempel. Het scheidt de heilige plaats waar de priesters samenkomen van het Allerheiligste. De Hogepriesteres licht een tipje van de sluier op, om het goddelijke te kennen moet je de mannelijke levenskracht (palmen) met de vrouwelijke vruchtbaarheid (granaatappels) in jezelf met elkaar verbinden. Door tegenstellingen in onszelf te verenigen kunnen we ons individuele bewustzijn verbinden met het collectieve bewustzijn.

Dit is een bijzondere meditatiekaart omdat er zoveel wijsheid in zit besloten. Hij nodigt uit je open te stellen voor de diepe kennis binnenin. De Hogepriesteres toont ons de functie van de tarotkaarten, namelijk je in dialoog brengen met het (collectief) onbewuste.Meer weten over tarot?
Lees mijn antwoorden op veel gestelde vragen over tarot.