de duivel in de tarot

Tarotkaart De Duivel

In tarotkaart de Duivel zit een gevleugeld beest zit op een zwarte rechthoek, het altaar van de materie. Hij heerst over de materie en over al wie zich hieraan hecht. Hij maakt een gebaar dat lijkt op het zegenend gebaar van de Hogepriester, maar hier is het geen teken van bescherming. Integendeel, de Duivel laat de mensen zich juist afkeren van het onderricht dat ze kregen. Hun blikken zijn niet langer naar boven gericht, maar staren in de leegte van de materie. Na de val uit het Aards Paradijs zijn Adam en Eva nu gebonden aan de onbewerkte aarde. De Duivel heerst over hen, maar dat zal niet eeuwig duren. Als ze hun animale natuur, gesymboliseerd door de staarten, van zich af kunnen werpen, zijn ze opnieuw vrije mensen.

Je kunt in de Duivel verschillende figuren herkennen: de afvallige engel Uriël, Lucifer, een brenger van vuur waarmee de mens controle krijgt over de materie, Baphomet, de gehoornde god Pan of de wachter op de drempel.

De Duivel is zowel een brenger van wijsheid over de materie als diegene die je in de materie gevangen houdt. Hij is een deel van jezelf, de optelsom van alle persoonlijke eigenschappen waarmee je nog niet in het reine bent gekomen, je animale instincten en driften. Zolang dit het geval is zal de materie heersen over de geest. Daarom zie je op het voorhoofd van de Duivel een omgekeerd pentagram.