maan in de tarot

Tarotkaart De Maan

In tarotkaart de Maan beschijnt een bijna volle maan het pad in het midden. Het licht is slechts een gereflecteerd licht, net voldoende om je weg te vinden naar de volgende kaart.

De twee torens kun je vergelijken met de twee pilaren op de kaart van de Hogepriesteres. Ze markeren een plaats van overgang naar het onbekende. De kracht van de maan is bijna op haar hoogtepunt . Het stelt een periode voor waarin er een sterke invloed is op de emoties van de mens. De ideale tijd om in diep contact te komen met je eigen instincten, dromen en nachtmerries.

Onze laagste instincten worden voorgesteld door de hond, de wolf en een rivierkreeft, die verborgen leeft in het water. Het maanlicht maakt de rivierkreeft actief. Alle angsten die in ons onbewuste liggen te sluimeren, komen naar boven en worden manifest. In de maan is een gezicht dat rustig neerkijkt op wat zich in het diepe emotionele leven afspeelt. Heldere gedachten, in de vorm van yods, dalen neer en hebben een kalmerende invloed.

Het heeft geen zin om onze diepste emoties te ontkennen of ze te bestrijden. Integendeel, we moeten ze erkennen als deel van ons volledig zijn.
In  de oudheid geloofde men dat de maan de bewaarplaats was van zaad. Het was daarom een plek van oorsprong van het leven. De heldere gedachten vormen het zaad van het leven. Ze komen terecht in vochtige aarde, waar ze kunnen ontkiemen. Verbeeldingskracht is een sterk instrument waarmee je gedachten kunt creëren die effect hebben op het werkelijke leven.