aas Thioth tarot Frieda Harris

Lezing Frieda Harris

Een vertaling van een lezing die Frieda Harris gaf in The Sesame Imperial and Pioneer Club in 1942. (1)

In tegenstelling tot wat iedereen denkt, zijn de tarotkaarten niet ontworpen om ermee te divineren.
Ze zijn een Map van het Universum en ze kunnen heel gemakkelijk vergeleken worden met wiskundige symbolen.
Als je het vanuit dit standpunt bekijkt, stellen ze een geschikte manier voor om kosmische problemen te verklaren, zoals het groeperen en re-groeperen van krachten, elementen, enzovoort.
Ze hebben recent richting gegeven aan de geschiedenis van het Universum en ze zullen dit in de toekomst waarschijnlijk blijven doen.(2)

Net zoals wiskunde verschillende soorten interpretaties toelaat en zoals er verschillende vormen van wiskundig denken bestaan, zo kennen de afbeeldingen gebruikt in tarotkaarten grote verschillen gedurende de eeuwen. In feite zijn de verschillen tussen Euclides en Einstein niet groter dan de verschillen tussen twee tarotspellen. Deze pakken met tarotkaarten zijn omschreven als Tarot van de Egyptenaren en de Bohemiens, in ander woorden de Gypsies.(3)

De kaarten die ik heb gezien, lijken het denken voor te stellen van de periode waarin ze werden ontworpen. De 17de en 18de eeuw(se) (tarotspellen) hebben duidelijk een Barokke stempel en zijn gedecoreerd met krullen en curven. Mantegna (4) heeft er 5 of 6 gedaan, die ik in het British Museum heb gezien - het zijn klassieke, ingehouden waardige afbeeldingen van godinnen. De vroegere en meer primitieve afbeeldingen zijn simpeler en stellen het symbool grof en openlijk voor, sommige zijn erg vrolijk en kinderlijk, maar de betekenis is duidelijk. (5)

Ik heb een inspanning gedaan om in dit voorgestelde tarotspel (6), de huidige trend van deze eeuw te belichamen.
Ik heb getracht om het element van Tijd te introduceren in de kaarten. In bijna alle ontwerpen, worden de rechte lijnen in vorige kaarten - zoals het schaakpatroon, de stralen van de zon, de kaart van het Universum en de sterren - uitgedrukt in curven. Ik hoop het idee van beweging over te brengen. (7)

'Dood' in de Trumpkaarten moet het idee van reïncarnatie suggereren, in tegenstelling tot verrotting.
Hij weeft met zijn zeis een geometrisch web van nieuwe vormen.
Bij het bekijken van deze kaarten moet je onthouden dat ze bedoeld zijn om het voortdurend spel van tegenstellingen over te brengen op het denken.
Het concept in de kaarten is dat de Aarde de verblijfplaats is van twee tegengestelde krachten - het actieve en het passieve. Dit betekent echt dat je naar elke afbeelding kan kijken, terwijl je denkt aan vier dimensies. Het vergt grote concentratie en ze vormen een aansporing tot meditatie.
Op dit moment van grote materiële activiteit, is het noodzakelijk om alle dagen ons uiterste best te doen te blijven overleven.
Het is mogelijk dat we opluchting en balans ervaren door passieve contemplatie over deze kaarten, terwijl we dit doen kunnen we misschien de kosmische wetten van God leren begrijpen en ons eraan onderwerpen.

Wanneer we nu de vier reeksen nemen die de vier elementen voorstellen : aarde, lucht, vuur en water; dan denken we als volgt.
De Staven stellen Vuur voor en ze drukken de tegenstrijdige natuur uit. Het ene moment is het element destructief, reinigend en het andere moment creatief en de bron van alle magische kracht.
In dit spel zijn er drie graden. De Staf van Mercurius of de Staf van de Hoogste Adept, de Lotus Staf en de Feniks Staf.(8) In de kaarten zie je drie soorten staven de Caduceus staf van de eerste adept (Harris verwart dit met de Mercurius staf), de Feniks staf van de tweede adept en de Lotus staf (van de geïnitieerde in de tweede orde)

Water, is de tweede reeks en tegenstrijdig met die van Vuur. Het stelt de negatieve kant van de gulheid voor, gulheid waar men kan van genieten, het is het vrouwelijke element. De reflectieve en ontvankelijke krachten typeren het element van de Vrouw in tegenstelling tot de generatieve kracht van de Man. Het bevat ook het tegengestelde, alhoewel het medelijden typeert, receptieve verzachtende ideeën. Een overvloed daaraan is een te gulle schenking, die elke inspanning vernietigt en leidt tot decadentie waarin creatief zelfbewustzijn verloren gaat. De Aas van Bekers stelt de Heilige Graal voor, waar persoonlijke individualiteit volledig is verdwaald in extase.


Lucht wordt voorgesteld in de reeks van zwaarden. Lucht staat voor het intellect en net als een zwaard kan het door ieder hand worden gemanipuleerd.
Lucht, het intellect is onpersoonlijk en staat ten dienste van elke kracht, goed of slecht. Het intellect gescheiden van bewustzijn voelt zich niet gehouden onderscheid te maken tussen goed en slecht.

We zien in de Aas (van Zwaarden) dat het intellect gebruikt wordt om de hoogste vorm van pronkerig intellect voor te stellen.
Twee van Zwaarden toont aan dat het intellect gekoppeld aan schoonheid een gecontroleerde kracht is. Daarna zien we duidelijk, door de oude traditie, een voorstelling van een destructieve intelligentie.

De vierde reeks is die van Schijven. Ze stellen passieve ontvankelijkheid voor, ook bederf gevolgd door creatie.
Opnieuw zien we het beste aspect voorgesteld in de Aas van Schijven. Daarna doorheen de genummerde kaarten, zien we ontaarding en degeneratie van constante materiële ontwikkeling tot we de 10 bereiken. Daar zien we dat de schijven een massieve kleverige stapel van munten zijn geworden.

Wat betreft de hofkaarten in alle reeksen : De Koning stelt de Vader voor, de Koningin de Moeder, de Prins en de Prinses de kinderen. Zij stellen de vereniging van twee elementen voor en de daaruit volgende ontwikkeling van een derde verschillend element.
De Prinsen werden waarschijnlijk aan de adepten voorgesteld als : het genereren van de hitte en elektriciteit, dat ontstaat bij de geboorte van een nieuw element en de terugkeer van de originele hartstocht.

Voordat ik spreek over de Trump-kaarten (Grote Arcana) , zou ik graag spreken over de overlevering dat de Commedia dell'Arte afstamt van de tarot. De suggestie is, dat de Harlekijn kan gevonden worden in de Trumpkaart die Gerechtigheid wordt genoemd. De nieuwe naam is Adjustment (9) en in het Frans staat dit voor La Justesse (10). Deze Gerechtigheid houdt een zwaard in de hand en staat recht en alert. De balansen zijn opgehangen aan haar hoofdtooi en bevatten de bubbels van illusie of Maya (11).

In de Commedia dell'Arte houdt de Harlekijn een Staf in zijn hand (het kan ook een zwaard zijn), daarmee past hij situaties aan, velt hij een oordeel of lost problemen op. Het ruitvormig schaakpatroon op zijn kostuum is wellicht gebaseerd op de vier punten van de ruit op een tarotkaart, en het typeert, dat veronderstel ik, de vier elementen die hij onder zijn bevel heeft.

De eerste Trump, de Dwaas, zou de Pierrot van de Commedia dell'Arte voorstellen. Ik kan me voorstellen dat hij vrolijk of jammerlijk rondzweeft, in alle literatuur, bewust of onbewust juist. Toen ik onlangs een Punch and Judy show bekeek, deden de poppetjes me denken aan de tarotkaarten. Alsof een vlinder over het podium vloog, ontdekte ik de symbolen uit de oude kaarten. Het lijkt dat deze kaarten de bron zijn van verschillende sprookjes en herkenbaar in oude en moderne literatuur.

Er is een traditie op vlak van nummering van deze kaarten, maar ik kan hier nu niet op ingaan, omdat gedurende de eeuwen deze kaarten verschillend werden genummerd.
De positie van de Keizer was vroeger nummer 17 en nu is hij terug geplaatst op zijn juiste plaats nummer 4. (12)
Het dal van de Trump kaarten moet bepaald worden op basis van de omstandigheden van hun positie. Dit wordt duidelijk aangetoond in de Trumpkaart van de zon, omdat de kracht en de aard van de invloed van de zon, bepaald wordt door zijn positie ten opzichte van de aarde. Om terug een wiskundige analogie te gebruiken, het bepalen van hun waarde is vergelijkbaar met die van het symbool Pi, die wordt bepaald door zijn gebruik. (13)

Ik zou veel meer tijd nodig hebben en we zouden hier de hele dag moeten blijven en ons vervelen,om een adequate beschrijving van de tarotkaarten te kunnen geven. Ze moeten echt geliefd en bestudeerd worden; door elke persoon kan een nieuwe betekenis worden ontdekt, die hem kan helpen zijn eigen problemen op te lossen en hem traint in de kunst van meditatie en gedisciplineerd denken.
In zijn streven tot zelfstudie zal hij trachten te leven volgens de woorden van Shakespears' Prospero :
" Verwaarlozen van wereldse doelen, geheel toegewijd aan de nabijheid en verbetering van de geest"
en hierdoor Prospero's beloning verdienen :
" door mijn voorzienigheid vind ik het hoogtepunt waar ik van afhang. Een gunstige ster, als ik diens invloed niet het hof maak en hem negeer, dan zal mijn geluk voor altijd wegkwijnen."

Aleister Crowley en Frieda Harris


(1) De lezing werd voor het eerst gepubliceerd in het boek 'My dear Aleister' van Marlene Packwood (2009)

(2)Harris verwijst tijdens de lezing af en toe naar WO II

(3) In het begin van de 20ste eeuw was de oorsprong van de tarotkaarten bekend, maar toch was het nog steeds populair om de tarotkaarten te associëren met Egypte en zigeuners.

(4) Op de website van het British Museum kan je verschillende afbeeldingen van de Mantegna tarot/tarocchi bekijken, ze werden gedrukt door Hans Ladenspelder tussen 1530 en 1561 (16de eeuw). Harris dateert ze foutievelijk later.

(5) Waarschijnlijk verwijst ze hiermee naar de eerste Marseille kaarten eind 16de eeuw. Opnieuw blijkt dat Harris geen grondige kennis van de tarot geschiedenis bezit.

(6)Vermoedelijk heeft Harris enkele schilderijen van haar Thoth tarot meegebracht.

(7)Harris verwijst hiermee o.a. naar het toepassen van ideeën uit de Projectieve Geometrie

(8) Volgens Harris stellen de drie staven de drie graden in de tweede orde voor : Adeptus Minor, Adeptus Major en Adeptus Exemptus. De Staven worden o.a. gebruikt door adepten tijdens ceremonies in de tweede (innerlijke) orde.

(9) Adjustment wordt in tarotboeken vertaald als Evenwicht. Crowley schrijft dat er geen toestand van Evenwicht bestaat, enkel een toestand van voortdurend Aanpassing en Afstelling van de energieën.

(10) La Justesse = de juistheid, nauwlettendheid

(11) De Bubbels van illusie. Omdat we leven in een fysische wereld, bekijken we alles vanuit fysische wetten. Als we uit de duale bubbels van illusie stappen, kunnen we ons leven en het hele universum bekijken vanop een afstand. We laten het duale denken los en ervaren zo een andere realiteit.

(12) In de Golden Dawn wordt de Hebreeuwse letter Tzaddi toegewezen aan de tarotkaart met het getal 17, de Ster. Crowley wijst deze letter toe aan de tarotkaart met getal 4.  Uit brieven blijkt dat Harris deze wijziging verwarrend vindt. Ze vraagt dan ook aan Crowley of de Keizer geassocieerd wordt met het getal 17 of 4. Blijkbaar was Harris ervan overtuigd dat in andere tarotspellen de Keizer wordt geassocieerd met het getal 17.

(13) De tarotkaarten kunnen positief of negatief geduid worden volgens hun onderlinge positie. Elke kaart heeft een licht- en een schaduwkant.