matigheid in de tarot

Tarotkaart Matigheid

Een stralende, gevleugelde engel vult de kaart met zijn volledige gestalte. Hij is de engel Michaël, beschermer en begeleider van de zielen. Michaël giet de wezenlijke energie van het leven van de ene kelk in de andere. De ene voet op de aarde, de andere in het water. Het is de levenskracht van de materie, van alles dat buiten is, die actief wordt vermengd met de psychische energie, de binnenkant. Door beide energieën in balans te brengen ontstaat een helend effect.

Ter hoogte van zijn hart zien we een driehoek in een vierkant. Dit symbool staat voor de onsterfelijke ziel die is ingedaald in de geest en het lichaam van de mens. Hierdoor wordt een verhoogd bewustzijn ervaren. Het einddoel, wedergeboorte, is nog niet bereikt. Het kronkelende pad dat nog moet worden afgelegd zie je links op de kaart. Dit pad wordt soms ‘het pad van de donkere nacht van de ziel’ genoemd. De mens met vleugels moet nog verschillende beproevingen ondergaan.

Rechts zie je irissen. De godin Iris is in de Griekse mythologie een snelle boodschapster. Je kunt haar soms ook herkennen als een regenboog, een brug die de aarde met de hemel verbindt. De bloemen zijn een verwijzing naar de engel als boodschapper van het Licht. Hij is een verbindend kanaal tussen materie en psyche en tussen mens en God. Wie heel goed kijkt naar de engel kan zelfs de heilige naam van God: ,יהוה yod heh vau heh, herkennen boven het vierkant op zijn borst.