Wil jij je zielsmissie manifesteren?
08 september 2022 

Wil jij je zielsmissie manifesteren?

Wat betekent het woord ziel?

Als je wil verbinden met je ziel is het belangrijk om voor jezelf duidelijk te omschrijven wat je ziel is.  Ik zie de ziel als de eeuwig verbinding tussen jezelf als mens en de Bron. Het is een deel van de Bron die ervoor koos om te leven op aarde, in een lichaam, gebonden aan ruimte en tijd.
De ziel is één geheel, maar strekt zich uit om incarnatie mogelijk te maken. Ze is zowel vibrerende universele energie verbonden met de Bron als het individueel heilig deel in jezelf.

Je kan contact met je ziel ervaren door verbinding te maken met je innerlijke leefwereld via meditaties, visualisaties of rituelen. Je zielsenergie is ook herkenbaar in de natuur en in iedereen waarmee je je verbonden voelt, want iedereen is in essentie dezelfde universele energie.

Je ziel heeft een eigen opdracht op aarde. Het is jouw opdracht.

Tussen jou en je ziel is er geen scheiding, maar toch ervaar je dit niet altijd. In de drukte van alle dag of door uitdagingen in je leven die alle aandacht opslorpen, verlies je soms het contact met je ziel. Je kan dit contact herstellen en versterken door je bewust te verbinden met je zielsenergie.


Een belofte aan je ziel

Druk de wens uit je ziel beter te leren kennen. Het is een signaal naar jezelf om je open te stellen voor de boodschap van je ziel. De ziel communiceert met jou via de universele energie die door je stroomt. Maak een belofte die je kan waarmaken. Houd je belofte eenvoudig. Gebruik woorden die voor jou belangrijk zijn en je hart raken. Herhaal regelmatig je belofte. Voel je de behoefte om je belofte te veranderen, doe dit..

voorbeelden van beloftes aan je ziel :

  • Ik beloof om elke dag tijd te maken om te luisteren naar mijn innerlijke stem
  • Ik beloof om het verlangen van mijn ziel te beantwoorden door elke dag een actie te ondernemen om mijn zielsmissie zichtbaar te maken in de wereld
  • Ik beloof om aandacht te besteden aan mijn spiritueel leven en te genieten van kleine rituelen.
  • Ik beloof om te leven volgens mijn eigen spirituele overtuigingen
  • Ik beloof om elke dag lop een liefdevolle manier contact te maken met mijn ziel

Zie jezelf als een Kosmische Mens die midden in de Wereld en een bezield leven leidt. De energie van het universum, je ziel, je emoties, je gedachten, je lichaam stromen samen in jou. Vertrouw op die innerlijke verbinding en wees ervan overtuigd dat je die verbinding elke dag mag ervaren op je levenspad.

Actief verbinden

Ga een verbintenis aan met je eigen essentie, met het deel van je ziel dat het dichtst je dagelijkse zelf staat. Maak een plechtige belofte om meer tijd in bewuste verbinding met je ziel door te brengen. Spiritueel leven in verbinding met je ziel doe je door zorg te dragen voor je lichaam, te genieten van de natuur, kleine rituelen uit te voeren en te luisteren naar de fluisteringen van je ziel. Maak een heilig plekje in je huis of een mini-altaar die je inricht zoals jij dit wil. Zo word je spontaan herinnerd aan de belofte aan jezelf om tijd te maken voor dagelijkse verbinding met je ziel. Tien minuten tijd maken is al voldoende om de afspraak met je ziel te eren. Doe het dagelijks en het liefst op een vast tijdstip. Het zal je leven van binnenuit transformeren.

Wat ervaar je als je een intense verbinding maakt met je ziel?

Je ervaart een tijdloos moment, waarin je je energie ervaart als uitgestrekt en vibrerend. Je waarneming is intenser, sneller en ruimer. Je voelt dat je aandacht naar binnen wordt getrokken en dat je diep afdaalt in je hart. Je maakt contact met een energie die heel vertrouwd aanvoelt, maar tegelijk deels onbekend is. Stel jezelf open om die energie beter te leren kennen. Schep een innerlijke heilige ruimte voor diepe communicatie met je ziel.

De taal van je ziel

Je ziel communiceert via een gedachte, een inzicht, een diep weten, een gevoel of een beeld. Tijd maken voor contact met je ziel is belangrijk, maar je ziel heeft graag een gestructureerde communicatiemethode. De tarot kan de boodschap van je ziel absorberen. Door je vertrouwdheid met de beeldtaal van de tarot heb je een kanaal om vlot en direct met je ziel te communiceren. De kaarten brengen de boodschap naar je bewuste denken. De beelden werken ook in op je onbewuste denken, dat zich vertaalt in een diep gevoel, een innerlijke waarheid vol wijsheid.

Kijk naar de beelden in de tarot. Maak een energetische verbinding tussen je hart en het beeld. Je brengt het beeld tot leven in jezelf . Via het beeld ontwikkel je een diepe relatie met je ziel, jouw essentie. Doe je dit vaker dan merk je dat het steeds gemakkelijker wordt om dagelijks en zonder moeite die verbinding te voelen.


De boodschap

Een boodschap van je ziel ontvangen kan heel ontroerend zijn, emoties losmaken of je confronteren met oude wonden. Soms kan het ook verwarrend zijn, bijvoorbeeld als je de boodschap niet begrijpt. Vertrouwen in je ziel en je zielsverbinding is een absolute noodzaak voor een sterke verbinding. Via communicatie met je ziel ontvang je wijsheid en inzichten, maar de communicatie kan ook  vragen in je losmaken. Vragen die naar boven komen zijn een oproep van je ziel om zelf op zoek te gaan naar je eigen waarheid. Jouw ervaringen en inzichten stromen via je ziel terug naar de Bron.

Je zielsmissie beantwoorden

Je voelt in je hart een diep verlangen. Het beantwoorden van dit verlangen, kan je enkel doen door actie te ondernemen. Je ziel vraagt geen onmogelijke daden. Vertrouw erop dat jij je  zielsopdracht kan realiseren. Doe dit stap voor stap. Blijf verbonden met het verlangen diep in jezelf en vertrouw erop je op het juiste moment, de  juiste beslissingen neemt.
Het beantwoorden van de oproep van je ziel is niet gebonden aan één moment. Het is een optelling van alle acties die je onderneemt om te leven vanuit totale zielsverbinding. Leven vanuit zielsverbinding is een levenswijze waarbij je innerlijke kern straalt. Wees een lichtpuntje in de Wereld.

Wil jij ja zeggen tegen je ziel en wil je ondersteuning bij het zetten van deze stap, vraag een transformatie sessie aan.Over de schrijver
coach voor spirituele zoekers en innerlijke ontdekkingsreizigers Ik bewandel een spiritueel levenspad met de tarot als leidraad. In mijn visie op spiritueel leven staat verbinding centraal. Verbinding zorgt voor helderheid op je pad, inzicht in jezelf, maar vooral voor het ervaren van geluk. Spiritualiteit in het dagelijks leven integreren is belangrijk om elke dag de vruchten van spirituele verbinding te plukken. Spiritueel leven is leven in het nu, met de blik op de toekomst.