Maak goud van je leven

Alchemie is de kunst tot verandering.

Een proces van het verbinden, zuiveren en laten samensmelten van alle delen van jezelf. Een transformatieproces die begint met een verlangen om de essentie van wie je bent zichtbaar te maken in de wereld.
Alchemie is een Westerse spirituele traditie. Het transformatieproces, de reis naar binnen wordt meestal beschreven in zeven stappen. Het einddoel van het spiritueel ontwikkelingsproces is open waarneming, eenheidservaringen, beantwoorden van je zielsmissie en leven in harmonie. 

Stap 1 Calcinatie (oxidatie)

In de eerste stap kom je los van je hechtingen aan de wereld. Dit kan plotseling gebeuren door het ervaren van een trauma of een langzaam proces zijn dat je tijdens je leven ervaart.  De eerste fase in de alchemie spoort aan om de ideeën die je hebt opgebouwd over jezelf los te laten. Je bent niet wie je denkt dat je bent. Je vals zelfbeeld breekt in deze fase in stukken zodat je nieuwe Zelf kan herrijzen.

Stap 2 Oplossen (dissolutie)

Voor je besloot op innerlijke reis te gaan identificeerde je jezelf met het beeld van jezelf dat je had opgebouwd om in de wereld te passen. Tot dan had je verschillende delen van jezelf afgewezen of verborgen gehouden voor de wereld. Je vond ze niet bruikbaar of zelfs hinderlijk. Daarom duwde je ze weg, diep in je onbewuste. Door contact te maken met je onbewuste, de innerlijke wateren, leer je delen van jezelf (her)ontdekken. Dit is een periode waarin je geconfronteerd wordt met je zwaktes, pijnlijke herinneringen en kleine of grote trauma’s. Je ervaart intense emoties. Door die emoties bewust te ervaren kan je jezelf bevrijden van verborgen pijn.

Stap 3 Scheiden (separatie)

In de vorige stap ben je bewust geworden van verborgen delen van jezelf. Je kent verschillende losse delen van jezelf beter. Welke kan je gebruiken om je nieuwe zelf op te bouwen? Dit is een periode waarin je jezelf en de wereld om je heen observeert. Je krijgt langzaam een duidelijk beeld van je gedachten, gevoelens en gewoontes. Bevrijd van illusies over jezelf en de wereld kan je bewuster kiezen hoe je je ware zelf zichtbaar maakt in de wereld. Sommige delen van jezelf wil je verder verkennen en ontwikkelen. Zo begin je te schitteren en voel je een hechtere verbinding met je ziel.

Stap 4 Samenvoegen (conjunctie)

Je hebt in de vorige stappen verborgen delen over jezelf ontdekt en ze bevrijd uit hun schaduw. Je voelt je verbonden met je vrije ziel. Je bent je ervan bewust dat je die vrije ziel enkel zichtbaar kunt maken in de wereld via een uiterlijke laag, een masker. Je maakt die keuze bewust en in vrijheid. Je bent meer dan de uiterlijke mens die zichtbaar is in de wereld.

tarotkaartenTarotkaart Matigheid,
De engel staat symbool voor de mens die transformeert.

Stap 5 Vergisting (fermentatie)

In de vorige stappen heb je je oude ik afgebroken, jezelf herontdekt en ben je getransformeerd. Je nieuwe zelf gaat op ontdekking in de wereld. Zo ontdekt je de sterktes en zwaktes van je nieuwe zelf. Dit is de fase waarin uitdagingen je sterker maken. Je zelf en je ziel worden een sterker geheel. Elke dag word je meer jezelf, een nieuwe mens. Je ervaart elke dag dat je in synchroniciteit met je ziel leeft. Je innerlijke ziel straalt krachtig doorheen je uiterlijke lagen.

Stap 6 verdamping (distillatie)

Je nieuwe zelf laat telkens stukjes van je oude zelf los. Die oude stukjes zijn overbodig geworden en verstoren de innerlijke harmonie. Je ziel voelt zich vrij en schittert in al zijn facetten. Je gaat vanuit een sterke zielsverbinding relaties aan met anderen. Je manier van leven is helend voor anderen en de wereld. 

Stap 7 Stolling (coagulatie)

Je uiterlijk en innerlijke zelf zijn een tempel voor je ziel.  De ziel wordt herboren in de wereld. Je ziel is universeel en niet gebonden aan de manifestatie. Toch kan ze vrij door de wereld bewegen. Je ziel is zichtbaar, doorheen alles, zonder grenzen. Je ziel is energie, eeuwig verbonden met het universum.

tarotkaartenTarotkaart de Wereld
De goddelijke mens, die totale eenheid met zijn goddelijke natuur ervaart.Over de schrijver
coach voor spirituele zoekers en innerlijke ontdekkingsreizigers Ik bewandel een spiritueel levenspad met de tarot als leidraad. In mijn visie op spiritueel leven staat verbinding centraal. Verbinding zorgt voor helderheid op je pad, inzicht in jezelf, maar vooral voor het ervaren van geluk. Spiritualiteit in het dagelijks leven integreren is belangrijk om elke dag de vruchten van spirituele verbinding te plukken. Spiritueel leven is leven in het nu, met de blik op de toekomst.