Welke vier elementen komen voor in de tarot?
06 november 2023 

Welke vier elementen komen voor in de tarot?

De vier elementen vuur, water, lucht en aarde zijn opvallend aanwezig in de Kleine Arcana. Ze symboliseren de scheppingskracht en energie in de tarotkaarten. Ze inspireren je om na te denken over de manier waarop je je leven vormgeeft en stimuleren je om actief aan de slag te gaan met de energie. Laat je beroeren door de kracht van de elementen. Ontdek jezelf en de wereld op een energetische manier.


Het element vuur: Staven

Vuur is een scheppende en transformerende kracht, die kan creëren en vernietigen. Je herkent de kracht in smeulend hout, een flakkerende kaarsvlam en felle bosbranden. Vuur is een element dat onze beschaving op talloze manieren drastisch heeft veranderd. Zonder de herscheppende energie van vuur zou leven niet mogelijk zijn. Het element is verbonden met levenslust. Vuur zet aan om in actie te komen en je volledige potentieel zichtbaar te maken. Het is een drijvende kracht, de wezenlijke essentie die aan de basis ligt van je gedachten, emoties en acties. Hoe kun je een verschil maken in de wereld? Het is jouw opdracht om via het element vuur de universele energie zichtbaar te maken. Dit doe je door je af te stemmen op de levenskracht in de wereld en in jezelf. Daarna ga je concreet met die energie aan de slag.

De activerende kracht van vuur herken je in de Kleine Arcana aan de kaarten met staven als symbool. Ze tonen de manier waarop je actief en vanuit je eigen levensvisie je leven vorm kunt geven. De kaarten sporen je aan om te ondernemen en je talenten op een intuïtieve manier te gebruiken. Omarm de uitdaging van het vuur, bundel je krachten en creëer groeikansen.

Sleutelwoorden: ondernemingsdrift, passie voor het leven, bundelen van krachten, realisatiedrang, uithoudingsvermogen.


Het element water: Kelken

Water is een verbindend element. Door de eeuwen heen zijn samenlevingen opgebouwd dicht bij waterbronnen, rivieren en zeeën. Water maakt het land vruchtbaar, brengt voedsel op het bord en bezit een reinigende kracht. Het is een innerlijk element dat transformeert, vloeit en het leven in beweging brengt. Die beweeglijkheid herken je in de cyclus van eb en vloed en daarom is het element ook sterk verbonden met de maan.

Water is verbonden met het emotioneel bewustzijn, het onbewuste, intuïtie en spirituele ontwikkeling. Je diepste verlangens vormen je innerlijke krachtbron die het mogelijk maakt om in actie te komen en jezelf zichtbaar te maken in de wereld.

Het element water nodigt je uit om een innerlijke reis te maken om de kracht van emoties te ontdekken. Word je hierbij geconfronteerd met emotionele ballast, vertrouw dan op de reinigende en bevrijdende kracht van water.

In de tarot herken je het element in de symboliek van de kelken in alle voorstellingen van water zoals watervallen, kabbelend water en waterbronnen. De kelk vangt de emotionele energie van het element op en beschermt deze, zodat de energie de tijd heeft om te transformeren. In een kaartlegging wijst een kaart met het element water op energetische zuivering, begeleiding of herstel.

Sleutelwoorden: relaties, emotionele verbinding, verdieping, samensmelten, afscheid, verdriet, voorstellingsvermogen.


Het element lucht: Zwaarden

Lucht fascineert omdat het onzichtbaar is. De lucht onthult zichzelf alleen in actie. Je wordt omringd door lucht bij alles wat je doet en ervaart. Je adem lucht in en uit. Je hoort de wind in het ritselen van de bladeren. Het element lucht weerspiegelt de energiestroom in jezelf die onzichtbaar is, maar zich openbaart in daadkracht (het vuurelement) en creaties (het aarde-element). Door ervaringen kun je kennis over het leven verzamelen. Die informatie bundel je om op die manier inzicht te verwerven in het leven en je eigen werkelijkheid vorm te geven. Steeds opnieuw kun je je leven vanuit een andere invalshoek bekijken, waardoor je leven blijft fascineren. Het element stimuleert om je leven constant te vernieuwen. Dit kan op innerlijke weerstand botsen. Alles wat niet logisch verklaarbaar is, kun je als een mentaal obstakel ervaren. Het is jouw opdracht om tijdens je leven balans te creëren tussen je emotionele bewustzijn en rationeel denken.

In de tarot wordt het element voorgesteld door zwaarden. Als je in een kaartlegging zwaarden tegenkomt, wijst dit op de manier waarop je jezelf zichtbaar maakt in de wereld en de uitdagingen die je hierbij ervaart. Zwaarden wijzen op een mentale activiteit zoals het ervaren van twijfels, overprikkeling, mentale druk, stress, innerlijke strijd of meningsverschillen.

Sleutelwoorden: communicatie, verbinden en scheiden, vernieuwing, onderzoeken, beperken, doordringen.


Het element aarde: Pentakels

Aarde is het element dat het meest zichtbaar is in je leven. Elke dag ervaar je de dragende kracht van de aarde onder je voeten. Je leeft en werkt op aarde en daarom voelt het element veilig en vertrouwd aan. Aarde is een vruchtbaar element dat je voedt en levenskracht geeft. Die kracht stimuleert je om je kennis, talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen en zichtbaar te maken.

Hoe ga jij om met je kennis en creativiteit? Gebruik jij je talenten om de zichtbare wereld naar je hand te zetten en uit te breiden? Het is jouw opdracht om jezelf via het element aarde uit te drukken. Omarm je eigen groeipotentieel. Dit doe je door jezelf zichtbaar te maken, je leven vorm te geven, aan te passen en te ontwikkelen.

Tarotkaarten met pentakels weerspiegelen jezelf in de zichtbare wereld. Wat is het concrete en tastbare resultaat van al je inspanningen? Deze tarotkaarten wijzen op de materiële aspecten van het leven zoals werk, handel, eigendommen, contracten, geld en het fysieke lichaam. Aardse kracht stuwt je altijd vooruit, zodat je steeds zichtbaarder wordt in de wereld.

Sleutelwoorden: manifestatie, realisatie, evolutie, vorming, gronding, stabiliteit, de natuur, het lichaam, vruchtbaarheid.


Versterk je basiskennis 
en leer vlot werken met tarot. 
Ga op zoek naar antwoorden 
op jouw levensvragen!

Ontdek het Tarot Boost TrajectOver de schrijver
coach voor spirituele zoekers en innerlijke ontdekkingsreizigersIk bewandel een spiritueel levenspad met de tarot als leidraad. In mijn visie op spiritueel leven staat verbinding centraal. Verbinding zorgt voor helderheid op je pad, inzicht in jezelf, maar vooral voor het ervaren van geluk. Spiritualiteit in het dagelijks leven integreren is belangrijk om elke dag de vruchten van spirituele verbinding te plukken. Spiritueel leven is leven in het nu, met de blik op de toekomst.