Kaartleggen ontcijferd: De praktische magie van Lenormand versus de spirituele diepgang van Tarot.
20 januari 2024 

Kaartleggen ontcijferd: De praktische magie van Lenormand versus de spirituele diepgang van Tarot.

In de wereld van het kaartleggen zijn er twee kaartspellen die het meest populair zijn : Lenormandkaarten en tarotkaarten. Hoewel ze op het eerste gezicht misschien vergelijkbaar lijken, zijn er opvallende verschillen tussen deze twee soorten kaarten, zowel in hun oorsprong, structuur, als in de manier waarop ze gebruikt worden voor waarzeggerij en persoonlijke groei.

Oorsprong en Geschiedenis

Lenormandkaarten
De Lenormandkaarten zijn vernoemd naar Marie Anne Lenormand (1772 -1843), een beroemde Franse waarzegster. Lenormand verwierf grote bekendheid in Europa, vooral vanwege haar opmerkelijke voorspellingen voor historische figuren zoals Josephine de Beauharnais en naar eigen zeggen ook voor Napoleon Bonaparte. Interessant is dat de Lenormandkaarten, zoals we die vandaag de dag kennen, pas na Lenormand's overlijden werden gecreëerd. Le petit jeu Lenormand is gebaseerd op de afbeeldingen uit een ganzenspel gecreëerd door Johann Kaspar Hechtel, bekend als het 'Game of Hope'. Later werden op basis van die afbeeldingen waarzeggerskaarten ontworpen die naar Lenormand werden vernoemd als eerbetoon aan haar nalatenschap als een van de meest gevierde waarzegsters van haar tijd.

Tarotkaarten
De tarotkaarten hebben een fascinerende geschiedenis die teruggaat tot de 15e eeuw in Europa. Oorspronkelijk waren ze populair als speelkaarten, gebruikt in spellen zoals het Italiaanse Tarocchini en het Franse jeu de tarot. Een opvallende verandering vond plaats in de late 18e eeuw, toen tarotkaarten een esoterische dimensie kregen en geassocieerd werden met waarzeggerij en occulte praktijken.

Een belangrijk moment in deze transformatie was de publicatie van werken zoals "Le Monde Primitif" door Antoine Court de Gébelin in 1781 en "Etteilla, ou la seule manière de se recréer avec les cartes" door Jean-Baptiste Alliette, bekend als Etteilla, in 1785. Deze boeken markeerden een keerpunt waarbij tarotkaarten evolueerden van gewone speelkaarten naar instrumenten voor spirituele en esoterische doeleinden.
Vanaf dat moment werden tarotkaarten gezien als symbolen met diepgaande spirituele betekenissen, vaak verbonden aan westerse mystieke stromingen en filosofieën. Deze evolutie heeft de tarotkaarten getransformeerd tot een veelzijdig hulpmiddel, dat niet alleen gebruikt wordt voor diepgaand persoonlijk inzicht, maar ook voor het ervaren van praktische spiritualiteit. Deze ontwikkeling heeft bijgedragen aan de blijvende populariteit en het veelzijdige gebruik van tarotkaarten in de hedendaagse cultuur.

Structuur en Symboliek

Lenormandkaarten

 Het Lenormand-kaartspel, bestaande uit 36 kaarten, is bekend om zijn unieke afbeeldingen en duidelijke symboliek. Elke kaart in het deck heeft een specifieke afbeelding met een directe betekenis, zoals een sleutel, vogels of sterren. Deze afbeeldingen zijn vaak ontleend aan alledaagse voorwerpen of situaties, wat de Lenormandkaarten een opvallende directheid en toegankelijkheid geeft.

In tegenstelling tot andere vormen van kaartlezing, ligt de kracht van Lenormand in de combinaties en relaties tussen de kaarten.
De interpretatie hangt sterk af van hoe de kaarten elkaar beïnvloeden en samen een verhaal vormen. Dit verhaal wordt gevormd door de specifieke volgorde en nabijheid van de kaarten, waarbij elke kaart de betekenis van de andere kan aanvullen of nuanceren.

Deze methodiek maakt Lenormandkaarten bijzonder geschikt voor het bieden van concrete antwoorden en praktische adviezen. De focus ligt minder op innerlijke thema's of spirituele zoektochten en meer op directe, specifieke vragen over dagelijkse zaken. Of het nu gaat om relaties, carrière-keuzes of persoonlijke uitdagingen, Lenormandkaarten bieden heldere en directe inzichten, waardoor ze een gewaardeerd instrument zijn voor velen die zoeken naar duidelijkheid in hun dagelijks leven.

Tarotkaarten

Een traditioneel tarotspel bestaat uit 78 kaarten, verdeeld in de Grote Arcana (22 kaarten) en de Kleine Arcana (56 kaarten).

  • Grote Arcana
    Deze kaarten bevatten rijke, complexe symboliek die verwijst naar diepere levenslessen, spirituele paden en universele thema's in het menselijk leven. Ze worden gezien als de meer invloedrijke kaarten in het spel, die grote invloed hebben op de duiding van de kaartlegging en wijzen op belangrijke levensveranderingen of inzichten. Op elk van deze Grote Arcana zoals de Magiër, de Hogepriesteres of de Wereld staat een typerende afbeelding vol symboliek die openstaat voor een brede waaier aan interpretaties.

  • Kleine Arcana
    Deze kaarten lijken op een traditioneel kaartspel en zijn verdeeld in vier "kleuren": Staven, Kelken, Zwaarden, en Pentakels.
    Elke kleur vertegenwoordigt een ander aspect van het dagelijkse leven. Staven zijn gerelateerd aan creativiteit en actie (vuur), Kelken aan emoties, spiritualiteit en relaties (water), Zwaarden aan mentale kracht, beslissingen en intellect (lucht, en Pentakels aan materiële zaken en het fysieke lichaam (aarde). De Kleine Arcana omvatten zowel genummerde kaarten (1 tot 10) als hofkaarten (Page, Ridder, Koningin en Koning), die meer concrete situaties, kansen en uitdagingen vertegenwoordigen.

De combinatie van de Grote en Kleine Arcana in een tarotlegging biedt een diepgaande en holistische kijk op de situatie, waarbij zowel de grote levensvragen als de meer praktische, dagelijkse aspecten worden belicht. Dit maakt tarot een veelzijdig instrument voor persoonlijke groei, zelfinzicht, het verkennen van complexe emotionele ervaringen en een uitstekende gids op je spiritueel pad.

Gebruik en Leesmethoden

Lenormandkaarten

Lenormandkaarten zijn vooral geschikt voor het bieden van praktische oplossingen en het verkrijgen van inzicht in beïnvloedende factoren. Ze zijn bijzonder effectief in situaties waar directe, concrete antwoorden of oplossingen nodig zijn. De leesmethode van Lenormandkaarten richt zich op het analyseren van de relaties tussen de kaarten, wat licht werpt op de wisselwerking tussen verschillende beïnvloedende elementen van een situatie. Dit maakt het mogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de dynamiek tussen personen en de factoren die een rol spelen.

De praktische natuur van Lenormandkaarten maakt ze ideaal voor situaties waarin het belangrijk is om directe besluiten te nemen en duidelijke acties te zetten. Ze bieden concrete aanwijzingen en realistisch advies voor beslissingen in persoonlijk leven, carrière-planning of dagelijkse uitdagingen. Door hun focus op de praktische aspecten van situaties, zijn Lenormandkaarten een krachtig instrument voor diegenen die praktische oplossingen en duidelijkheid zoeken in de complexiteit van hun dagelijks leven.

Tarotkaarten

Het duiden van tarotkaarten in een legging is opmerkelijk veelzijdig : variërend van gerichte vragen over specifieke onderwerpen tot diepgaande verkenning van levensvragen en spirituele paden. Kenmerkend voor tarot is dat ze aanzet tot reflectie en zelfonderzoek, dat vaak gericht is op het bevorderen van persoonlijke groei en zelfinzicht.

De rijkdom aan methoden in de tarot biedt een breed scala aan mogelijkheden voor inzicht en begeleiding. Dit varieert van eenvoudige leggingen met één kaart tot meer complexe legpatronen, zoals het Keltische Kruis. Deze diversiteit maakt de tarot bijzonder geschikt voor het onderzoeken van de complexiteit van het menselijk bewustzijn, spirituele vraagstukken en het bieden van dieper inzicht in ingewikkelde levenssituaties.

De symboliek van de tarotkaarten is rijk en veelzijdig, waardoor er ruimte is voor een breed scala aan interpretaties. Door de tarot te raadplegen kun je een frisse blik krijgen op je leven en toekomstplannen, bovendien bevordert het zelfreflectie en bieden tarotkaarten begeleiding bij zowel persoonlijke als spirituele ontwikkeling. In de handen van een ervaren lezer kunnen tarotkaarten fungeren als een krachtig hulpmiddel voor zelfontdekking, maar ook kun je de helende kracht van de tarot ervaren en wegwijs worden in je innerlijke drijfveren en zielenroerselen.

Lenormand of tarot ?

De keuze tussen Lenormand- en tarotkaarten hangt sterk af van de persoonlijke interesse in symboliek en de aard van de spirituele reis die je wenst te ondernemen. Lenormandkaarten, met hun directe en specifieke symboliek, zijn vaak de voorkeur voor diegenen die helderheid zoeken in concrete situaties of duidelijke richtlijnen wensen voor alledaagse vraagstukken.

Tarotkaarten, met hun diepgaande en gelaagde symbolen, zijn daarentegen niet alleen geschikt het beantwoorden van concrete levensvragen, maar worden ook gebruikt voor introspectieve en spirituele vragen. Ze bieden een rijke bron voor persoonlijke groei en zelfontdekking, waarbij de kaarten ruimte laten voor zowel specifieke antwoorden als voor het verkennen van grotere levensvragen. Uiteindelijk wordt de keuze bepaald door de voorkeur voor een bepaalde stijl van interpretatie en de doelen die je nastreeft in de persoonlijke spirituele ontwikkeling.

Over de schrijver
coach voor spirituele zoekers en innerlijke ontdekkingsreizigersIk bewandel een spiritueel levenspad met de tarot als leidraad. In mijn visie op spiritueel leven staat verbinding centraal. Verbinding zorgt voor helderheid op je pad, inzicht in jezelf, maar vooral voor het ervaren van geluk. Spiritualiteit in het dagelijks leven integreren is belangrijk om elke dag de vruchten van spirituele verbinding te plukken. Spiritueel leven is leven in het nu, met de blik op de toekomst.